Аграрная наука

Посилання на web-сторінку

   Назва НДУ та напрями наукових досліджень

 

   Національна академія аграрних наук України -
   лідер інноваційних перетворень в агропромисловому комплексі України

 Землеробство, меліорація та механізація

 
 http://askania-nova- zapovidnik.gov.ua

 Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААНУ
   - розробка наукових основ охорони, відтворення та збереження природних степових екосистем;
   - розведення та вирощування рiдкiсних, зникаючих, екзотичних видів рослин.

 
 Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААНУ, м. Одеса
   - промислові біотехнології виробництва ентомологічних і мікробіологічних засобів захисту рослин від шкідників, хвороб;
   - системи наукового, інженерно-технічного, технологічного, агробіологічного забезпечення біологізації землеробства, виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції.
 

 
http://agroeco.org.ua/

 Інститут агроекології і природокористування НААНУ
   - науково-дослідні роботи з агроекології, природокористування, екотоксикології, мікробіології, вірусології;
   - агрохімічні, екотоксикологічні, радіологічні, мікробіологічні, вірусологічні обстеження продуктів харчування, продукції рослинництва і ґрунту. 

 
http://igim.org.ua/

 Інститут водних проблем і меліорації НААНУ
   - дослідження питань гідротехніки, зрошення, осушення земель, водного господарства, сільськогосподарського водопостачання і каналізації;
   - розробка конструкцій меліоративних систем, автоматизованих систем управління, технологій, технічних засобів механізації поливу.

 
http://www.izpr.org/

 Інститут зрошуваного землеробства НААНУ
   - розробка та впровадження адаптованих до посушливих умов зони, систем зрошуваного і неполивного землеробства;
   - розробка і відпрацювання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур.




 http://www.iawp.org.ua/index.php/uk

 Інститут сільського господарства Західного Полісся НААНУ, Рівненська область, с. Шубків
   - вивчення хвороб с/г тварин, хутрових звірів, дрібних дом. тварин та риб, розробка діагностичних, профілактичних та лікувальних засобів;
   - надання науково-методичної та консультативної допомоги с/г установам, ветеринарним спеціалістам та приватним особам у питаннях боротьби з хворобами тварин та підвищення їх продуктивності.
 

 
http://inagrokarpat.ho.ua/


 Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААНУ
   - створення високопродуктивних, хворобостійких сортів сільськогосподарських культур;
   - створення високопродуктивних порід ВРХ, свиней, овець і птиці, поліпшення їх племінних і продуктивних якостей.
 

 
http://www.ishm.org.ua/

 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААНУ
   - розробка і впровадження мікробіологічних засобів підвищення родючості ґрунтів;
   - розробка біотехнологічних методів і препаратів для оздоровлення сільськогосподарських рослин, діагностики, лікування, профілактики хвороб ВРХ, свиней.
 

 

 ННЦ Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського НААНУ, м. Харків
   - розробка наукових основ використання зрошуваних та осушених ґрунтів, технологій застосування добрив;
   - генезис, екологія, мікробіологія, класифікація ґрунтів;
   - охорона ґрунтів від ерозії та техногенного забруднення.
 


 http://www.zemlerobstvo.com/

 ННЦ «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України»
   - розроблення теоретичних і практичних основ ґрунтозахисних водоохоронних систем землеробства;
   - розробка ресурсосберігаючих систем землеробства, екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур.
 

   

 ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААНУ, смт.  Глеваха,  Васильківський р-н, Київська обл.
   - розробка наукових основ механізації, електрифікації, автоматизації сільськогосподарського виробництва;
   - розробка механізованих ресурсозберігаючих технологій виробництва сільськогосподарської продукції, технічних засобів, машин, технологій і обладнання для обслуговування машин.
 

Наукове забезпечення інноваційного розвитку


 
http://dnsgb.com.ua/
 
 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААНУ, м. Київ
  - цінна вітчизняна та іноземна література з питань сільського господарства та суміжних галузей знань;
  - забезпечення  інформаційних потреб учених і фахівців АПК.
 
 
 ЗАТ «Інститут інноваційного провайдингу» НААНУ, м. Київ
   - наукове забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку агарної науки; 

   - дослідження та розробки в сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій, корпоратизації науково-виробничих відносин, капіталізації та комерціалізації науково-технічних досягнень АПК. 


 
http://klepinino.crimea-ua.com/

  Інститут сільського господарства Криму НААН
   - створення і впровадження у виробництво нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур, нових порід і типів тварин;
   - розробка і впровадження енергоресурсозберігаючих технологій в землеробстві, рослинництві, тваринництві, механізація сільськогосподарського виробництва.
 

 
http://siapv.com.ua/

 Інститут сільського господарства Північного Сходу НААНУ
  -  розробка маловитратних технологій вирощування сільськогосподарських культур, створення екологічно чистої рослинницької продукції;
  - забезпечення підприємств оригінальним та елітним насінням, племінним молодняком.
 

  
http://isgp.org.ua/

 Інститут сільського господарства Полісся НААНУ, м. Житомир
   - розробка теоретичних основ підвищення родючості земель, заходів по ефективному їх використанню;
   - проведення селекційної роботи, виробництво насіння;
   - розробка та впровадження технологій вирощування худоби м’ясного напрямку.
 
 
 Інститут сільського господарства Причорномор’я НААНУ, Одеська обл. Біляївський р-н, смт      Хлібодарське
  - розробка систем удобрення польових культур для умов Причорноморського степу, відновлення і збереження родючості ґрунтів;
  - виведення молочних порід ВРХ, овець, м’ясних свиней.
 

Рослинництво

 http://sugarbeet.gov.ua
 Інститут  біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ
   - розробка методів створення нових вихідних матеріалів для селекції цукрових буряків;
   - розробка технологій підготовки насіння цукрових буряків до сівби, систем обробітку ґрунту, удобрення, захисту посівів від бур’янів, шкідників, хвороб.
 
 http://www.ipp.gov.ua/
 Інститут захисту рослин НААНУ, м. Київ
   - теоретичне та методичне обґрунтування створення стійких до хвороб і шкідників сортів сільськогосподарських культур;
   - розробка хімічного і біологічного методів та апробація засобів захисту рослин.
 
 http://my.elvisti.com/upri/
 Інститут картоплярства НААНУ, смт. Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл.
   - створення нових високопродуктивних сортів картоплі комерційної та спеціальної спрямованості;
   - виробництво та постачання елітного матеріалу картоплі сортів селекції інституту.
 
 
 Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААНУ
   - розробка і впровадження технологій вирощування високобілкових та високоенергетичних культур, створення сортів і гібридів кормових, зернобобових культур;
   - науковообґрунтовані системи удобрення культур, захисту від бур'янів, шкідників, хвороб.
 
 http://www.ovoch.com/
 Інститут овочівництва і баштанництва НААНУ, п/в Селекційне, Харківський р-н, Харківська обл.
   - виробництво, селекція овочевої , баштанної продукції, насінництво;
   - розробка екологічно безпечних технологій, технологічних засобів вирощування товарних овочів і насіння.
 
 http://imk.zp.ua/  
 Інститут олійних культур НААНУ, с. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл.
   - розробка нових перспективних сортів і гібридів олійних культур, вирощування елітного та репродукційного насіння;
   - безгербіцидні технології вирощування олійних культур, сортова агротехніка.
 
 
 Інститут помології ім. Л. П. Симиренка НААНУ, с. Мліїв-1, Городищенський р-н, Черкаська обл.
   - розробка наукових основ збереження та збільшення генетичного різноманіття плодових, ягідних, горіхоплідних і малопоширених культур;
   - розробка технологій вирощування, виробництва, зберігання садивного матеріалу, захисту насаджень від шкідників, хвороб.
 
 
 Інститут рису НААНУ, с. Антонівка, Скадовський р-н, Херсонська обл.
   - створення нових сортів рису, пристосованих до умов вирощування в Україні, насінництво;
   - захист посівів від шкідливих організмів, розробка систем живлення;
   - розробка технологій вирощування круп'яних культур (гречка, просо, сорго) в рисових сівозмінах.
 
 http://www.yuriev.com.ua/
 Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААНУ, м. Харків
   - створення нових сортів і гібридів зернових, зернобобових, круп'яних, олійних культур, ведення первинного та елітного насінництва;
   - розробка технологій вирощування польових культур.
 
 http://sad-institut.com.ua/
 Інститут садівництва НААНУ, смт. Новосілки, м. Київ-27
   - виведення нових сортів плодово-ягідних і декоративних культур;
   - оздоровлення і вирощування безвірусного посадочного матеріалу;
   - розробка технічних засобів по догляду за садами, ягідниками, розплідниками.
 
 
 Інститут сільського господарства степової зони НААНУ
   - масштабна оригінальна селекція і створення високопродуктивних сортів та гібридів кукурудзи, озимої пшениці, ярого ячменю, вівса, соргових і зернобобових культур;
   - розробка волого- і енергозберігаючих технологій вирощування рослин.
 
 
 Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НААНУ, с. Центральне, Миронівський р-н, Київська обл.
   - створення високопродуктивних сортів зернових колосових культур, первинне, елітне насінництво, виробництво оригінального насіння;
   - розробка ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій вирощування нових сортів зернових колосових культур.
 

 

    Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова НААНУ, м. Одеса, смт. Таїрове
   - поліпшення сортименту винограду методами інтродукції, селекції, клонового і фітосанітарного відбору;
   - розробка технологій захисту насаджень від шкідників, хвороб, методів діагностики їх захворювань;
   - створення машин для механізації операцій у виноградарстві, розплідниковеденні.

 
http://www.nbgnsc.com/

   Нікітський ботанічний сад - ННЦ НААНУ, смт. Нікіта, м. Ялта, АРК
   - збереження, вивчення, примноження наявного в ботанічному саду рослинного генофонду;
   - створення на його основі нових сортів декоративних, плодових, ефіроолійних, лікарських культур.

 

   Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААНУ, м. Одеса
   - розробка теоретичних положень селекції сільськогосподарських рослин;
   - наукове забезпечення, удосконалення селекційного процесу, створення сортів і гібридів зернових, зернобобових, олійних, кормових культур.

 Ветеринарна медицина та зоотехнія

 

   Інститут біології тварин НААНУ, м. Львів
   - вивчення біологічних основ росту та розвитку тварин, обміну речовин та енергії у сільськогосподарських тварин;
   - розробка біотехнологічних методів підвищення відтворювальної здатності тварин, способів одержання екологічно чистих продуктів харчування.

 
 Інститут ветеринарної медицини НААНУ, м. Київ
   - вивчення, прогнозування, запобігання інфекційним і незаразним захворюванням тварин;
   - розробка і впровадження діагностичних, лікувальних, профілактичних препаратів, сучасних технологій в тваринництві.
 

 

   Інститут рибного господарства НААНУ, м. Київ
   - розробка біотехнологій одержання селекційного матеріалу з господарсько цінними ознаками;
   - розроблення методів раціональної годівлі риб, методів ранньої діагностики, профілактики та боротьби з хворобами риб.

 
http://irgt.org.ua/

   Інститут розведення і генетики тварин НААНУ, с. Чубинське, Бориспільський р-н, Київська обл.
   - розробка теоретичних i практичних основ розведення та селекції сільськогосподарських тварин, методів трансплантації, крiоконсервацiї, клонування їх ембріонів;
   - створення високопродуктивних порід i типів ВРХ;
   - автоматизовані системи управління селекційним процесом у тваринництві.

 

   Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААНУ
   - розробка нових технологій виробництва свинини, удосконалення нових порід, типів, ліній свиней та їх кросів;
   - розробка системи раціональної годівлі тварин, рецептів комбікормів і преміксів.

 

  Інститут тваринництва НААНУ, п/в Кулиничі, Харківський р-н, Харківська обл.
   -
впровадження у виробництво сучасних енергоресурсозберігаючих технологій виробництва молока, яловичини, свинини, продукції вівчарства, конярства, хутрового звірівництва, заготівлі та годівлі сільськогосподарських тварин, засобів механізації і автоматизації виробничих процесів.

 
http://prokopovich.com.ua/

   ННЦ «Інститут бджільництва ім. П. І. Прокоповича» НААНУ, м. Київ
   - розробка теоретичних основ породного районування бджіл в Україні;
   - поліпшення порід, створення нових породних груп, типів, ліній медоносних бджіл із застосуванням ефективних методів селекції.

 
http://www.iekvm.kharkov.ua/

   ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААНУ, м. Харків
   - проведення епізоотологічного моніторингу інфекційних та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин;
   - вивчення конкурентних властивостей збудників інфекційних хвороб та їх синергідної активності в біологічних системах для їх використання при створенні біопрепаратів.

 Аграрна економіка і продовольство




 http://www.timm.kiev.ua/

 Інститут продовольчих ресурсів НААНУ
   - наукове забезпечення переробки тваринницької сировини, створення технологій і техніки для виробництва молочних, м’ясних продуктів;
   - розробка нових видів продуктів в молочній, м'ясній, жировій для масла галузях харчової промисловості; апаратно-технічного забезпечення виробництва харчових продуктів.
 

 
http://magarach-nivw.com/

   Національний інститут винограду і вина «Магарач»
   - наукове забезпечення галузі виноградарства і виноробства для задоволення потреб населення;
   - селекція, генетика, агротехніка, механізація і зберігання винограду, захист рослин;
   - розробка технологій виноробства, переробки відходів.

 


 http://iae.faaf.org.ua/


 ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ, м. Київ
   - теорія і методологія розвитку сільських територій, управління і соціально-економічні проблеми села;
   - наукові основи організації сільськогосподарського виробництва та земельних відносин;
   - методологічні основи удосконалення механізмів ціноутворення, функціонування ринку, розвитку наукових інновацій.
 
 

http://www.iaf.kiev.ua/

 ТДВ «Інститут обліку і фінансів», м. Київ
  - виконання науко-дослідних робіт;
  - розробка методичних рекомендацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в аграрному секторі.
 

 
http://www.fatoil-kharkov.com/

   Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААНУ, м. Харків
   - розробка процесів виробництва і переробки масел, жирів, маргаринової продукції, рослинних білкових продуктів для використання їх при виробництві харчових продуктів;
   - розробка устаткування, приладів для здійснення технологічних процесів в масложировій галузі.


 Зоотехнія
 
 http://itsrascania.ho.ua/
 Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» – Національний  науковий  селекційно-генетичний центр з вівчарства НААНУ, смт. Асканія-Нова, Чаплинський р-н,  Херсонська обл.
   - розробка програм селекції овець, ВРХ, свиней;
   - розробка біотехнологічних методів відтворення тварин, нових кормових домішок, преміксів, систем годівлі сільськогосподарських тварин;
   - розробка технологій виробництва та переробки продукції вівчарства.
 

 Додатково
 
      
 Інститут луб’яних культур НААНУ, м. Глухів, Сумська обл.
   - селекція та насінництво льону-довгунця і конопель, зернових культур, картоплі і трав;
   - розробка технологій вирощування, збирання, первинної переробки луб'яних культур.
  
  
 Закарпатський інститут АПВ НААНУ, с. В. Бакта, Берегівський р-н, Закарпатська обл.
   - розробка і впровадження технологій вирощування сільськогосподарських культур, системавтоматизації агропромислового виробництва;
   - створення сортів та гібридів кукурудзи, картоплі, багаторічних трав,тютюну, овочевих, пряно-ароматичних культур; порід великої рогатої худоби, свиней, овець.
 
 http://www.agronauka.com.ua
 Кіровоградський інститут АПВ НААНУ, с. Сазонівка, Кіровоградський р-н, Кіровоградська обл.
   - розробка та впровадження енергозберігаючих технологій вирощування зернових, технічних, кормових культур;
   - виведення нових порід сільськогосподарських тварин.
 

 

Загрузка...
Загрузка...