Среда, 03 Окт 2012

ВИСОКООЛЕЇНОВІ ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ

Реалізація потенціальних можливостей високоолеїнового соняшнику, отримання високоякісної олії різностороннього використання, залучення ресурсів ринку.

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

Мета: реалізація потенціальних можливостей високоолеїнового соняшнику;

отримання високоякісної олії різностороннього використання; залучення ресурсів ринку.

Напрями: оптимізація виробничо-комерційної структури оліє-жирової галузі; трансфер інноваційних

технологій; інвестування в науку та виробництво.

Стан та проблеми галузі: виробництво високоолеїнового насіння соняшнику в Україні забезпечує

лише 35-40 %  щорічної потреби;  відчутна потреба у високоякісній олії різностороннього

використання; експортна залежність оліє-жирового підкомплексу;

Характеристика проекту

Організація: розробник надає замовнику на основі договорів куплі - продажу інноваційний продукт

з ліцензійним і консалтинговим супроводом;

Продукція: виробнича - соняшник, як сировина для переробки; комерційна - високоякісна олія

різностороннього використання, як плата за переробку;

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

у виробництві: використання гібридів соняшнику з високим вмістом олеїнової кислоти (65-88);

оптимальні умови кооперативних поставок і реалізацій

у технологіях:  аналіз  сортового  асортименту  високоолеїнового  соняшнику;  удосконалена

енергозберігаюча технологія на основі біологічних особливостей гібридів;

у комерції: екологічно-чиста продукція високої якості; підвищений вміст олеїнової кислоти

різностороннього використання

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

- вартість проекту - 3750 тис. грн.

- термін окупності - 2 роки

- витрати на 1 га в рік - 354 грн.

- науково-технічний супровід - 100 %

- науково-технічний супровід - 100 %

ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

- площа посіву - 100 - 1000 га

- витрати на 1 га - 3536 грн.

- урожайність- 3,5 т/га

- вміст олеїнової кислоти - не менше 83 %

- рентабельність - 112 %

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Переваги: високоолеїнові гібриди (65-88 % олеїнової кислоти) поєднують в собі високий потенціал урожайності з новою якістю олії, що відкриває широкі можливості для її використання в медицині, косметиці, кулінарії, хімічній та паливно-мастильній промисловості; зменшення собівартості продукції на 30-35 %; високоолеїновий соняшник є реальною альтернативою ріпаку, особливо для регіонів із малим вологозабезпеченням і високими температурами повітря; Висновок: впровадження у виробництво інноваційної технології вирішує ряд комплексних проблем розвитку оліє-жирового підкомплексу щодо стабілізації і подальшого ефективного розвитку виробництва високоолеїнового соняшнику на основі інтенсифікації і технічного переоснащення, створення конкурентоспроможності української рослинної олії на основі розробки нових та удосконалення існуючих елементів енергозберігаючої технології вирощування.

Національний університет біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України

Загрузка...
Загрузка...