Четверг, 27 Сен 2012

ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ БУРЯКОЦУКРОВЕ ВИРОБНИЦТВО НА ОСНОВІ БІОАДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Забезпечення прибутковості бурякоцукрового бізнесу за рахунок підвищення ефективності виробництва, використання інноваційних технологій на основі нового покоління БА-гібридів з селекційно-технологічним комплексом насінництва, та задіяння ресурсу ринку на умовах комерційної концесії.

I. СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1.  Мета.

Забезпечення прибутковості бурякоцукрового бізнесу за рахунок підвищення ефективності виробництва, використання інноваційних технологій на основі нового покоління БА-гібридів з селекційно-технологічним комплексом насінництва, та задіяння ресурсу ринку на умовах комерційної концесії.

2.  Напрями.

Великотоварне індустріальне виробництво цукрових буряків з використанням агротехніки на основі біології, інтенсифікація виробничого процесу. Трансфер інноваційних біоадаптивних технологій в бурякоцукровій галузі. Залучення підприємницьких ресурсів на умовах комерційної концесії. Інвестування в науку і виробництво.

3.  Стан та проблеми галузі.

Виробництво зосереджене у великотоварних ( 58,6 %) і дрібнотоварних (41,4%) підприємствах. Ємність внутрішнього ринку цукру - 1,8-2 млн. т/рік. Розмір прямих бюджетних дотацій - 750 грн/га. Послаблення позицій на внутрішньому ринку та низька конкурентоспроможність на зовнішньому. He функціонує інтеграційна модель відносин виробників, переробників та трейдерів.

4. Характеристика проекту.

Організація: розробник і власник прав на проект - Інститут цукрових буряків; розробник забезпечує

провайдера ліцензійними правами, науково-технічними послугами, вихідними формами; проведення

рекламної кампанії та заключає договори з партнерами і здійснює супровід.

Продукція: виробнича - цукрові буряки як сировина для переробки; комерційна - цукор як плата за

переробку.

II. ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

1.  У виробництві. Використання вітчизняних гібридів з врожайністю -70 т/га. Агротехніка на основі біології. Оптимальні умови поставок і реалізації.

2. У технологіях. Біоадаптивні технології виробництва цукрових буряків. Нове покоління БА-гібридів. Селекційне забезпечення БА-гібридного насінництва.

3.   У комерції. Передача прав на використання ОІВ. Стабільні умови контрактації. Зменшення собівартості на 15 %. Рівень виходу цукру - 13-14 %. Екологічно чиста продукція

IIIПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

Вартість проекту - 6256 тис. грн. Термін окупності - 3,4 роки. Витрати на 1 га/рік - 415 грн. / га. Віддача на 1 грн. витрат - 10 грн. прибутку. Науково-технологічний супровід - 100% під ключ . Ділянки батьківських форм - 2 га. Ділянки гібридизації - 20 га.

IVФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

Площа посіву - 50-5000 га. Урожайність - 50 т / га. Вихід цукру - 13-14 %.

Витрати на 1 га - 10943 грн. Рентабельність - 53.9 %. Прибуток виробника - 47 658 000 грн.

Валова додаткова вартість на 1 грн., витрат для площі - 50 га - 0,64 грн; 500 га - 0,81 га

VРЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ:

1.   Переваги. Зменшення собівартості, що обумовлена скороченням енерговитрат завдяки більш збалансованому використанню агротехнічних факторів продуктивності. Високий потенціал урожайності - 60-70 т/га, цукристості - 18-20% забезпечує збільшення збору цукру до 10-12 т/га. Високий рівень екологічної чистоти і якості продукції, який можливий завдяки біологізації технологічних циклів.

2.  Висновок. Тільки шляхом широкого впровадження новітніх технологій можливо вирішити проблеми бурякоцукрового комплексу в умовах жорсткої економічної конкуренції.

Інститут цукрових буряків НАН

Загрузка...
Загрузка...