Вторник, 18 Сен 2012

ВИРОБНИЦТВО ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОРІЧНИХ БОБОВИХ ТРАВ З ПОДОВЖЕНИМ ТЕРМІНОМ ЇХ УТРИМАННЯ В БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСТОЯХ

Підвищення ефективності використання симбіотичного азоту багаторічних бобових трав і продуктивності кормових   угідь, поліпшення якості кормів,   економія азотних добрив, зниження витрат коштів та енергії на виробництво кормів, зміцнення кормової бази та конкурентної здатності тваринництва.

І.СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

І.Мета. Підвищення ефективності використання симбіотичного азоту багаторічних бобових трав і

продуктивності кормових   угідь, поліпшення якості кормів,   економія азотних добрив, зниження

витрат коштів та енергії на виробництво кормів, зміцнення кормової бази та конкурентної здатності

тваринництва.

2.Напрями. Основний приорітетний напрям розвитку науки і техніки - високотехнологічний розвиток

сільського господарства і переробної промисловості через галузі кормовиробництво і луківництво.

Супутній напрям: охорона навколишнього середовища, завдяки зменшенню його забруднення та

захисту  ґрунтів від ерозії.

З.Стан та проблеми галузі. Продуктивність сінокісно-пасовищних угідь в Україні не  перевищує 10

ц/га корм, од., а їх питома частка в агроландшафтах - 15%, замість оптимальних 30 %. Однак, вони

можуть забезпечити 50-60 ц/га корм. од. найдешевших трав'яних кормів, надійно захистити ґрунти

від ерозії і сприяти розвитку тваринництва і відтворення поголів'я ВРХ та овець. їх потенціал не

використовується.

4.Характеристика проекту. Базується на: використанні нових сортів різних видів бобових трав;

роздільному почерговому розміщенні при сівбі бобових і злакових компонентів у окремі рядки чи

смуги; підсіванні у дернину іншого бобового компонента; раціональному поєднанні симбіотичного і

мінерального азоту; раціональному використанні травостоїв з урахуванням еколого-біологічних

особливостей трав.

ІІ.ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

1.у виробництві: збільшення виробництва та поліпшення якості дешевих трав'яних кормів (сіна, сінажу,

зелених кормів) при зменшенні затрат праці та енергії; зменшення в раціонах худоби частки

концкормів.

2.у технології: роздільне розміщення злакових і бобових компонентів при залужені в

окремі рядки чи смуги шириною до 30 см; заміна бобових компонентів за роками користування

травостоями.

3. у комерції: підвищення конкурентної спроможності м'ясо-молочної продукції; сприяння перетворенню

м'ясо-молочного скотарства у рентабельну галузь тваринництва та відтворенню поголів'я ВРХ.

ІІІ.ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ. Підвищує продуктивність лукопасовищних угідь до 50-

60 ц/га корм. од. або     на 15-20 %, завдяки нагромадженню симбіотичного азоту, заощаджує на

одному га 100-160 кг азоту мінеральних добрив та 15-18 ГДж сукупних затрат енергії, що на 50-60 %

менше порівняно з злаковим травостоєм.

ІV.ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ. За однакових показників вартості валової продукції,

завдяки зменшенню витрат коштів на 30-40 % збільшує чистий прибуток на 20-30 %, поліпшує

конкурентну здатність продукції скотарства і вівчарства.

V.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ.

1.  Переваги. Проект на 10-15 % поліпшує продуктивну дію трав'яних кормів, зменшує енерговитрати на їх виробництво на 50-60 %, поліпшує екологічний стан довкілля, підвищує конкурентну здатність тваринницької продукції.

2.  Висновок. Даний інноваційний проект базується на захищених патентами новітніх технологічних прийомах, забезпечує потрібний кормовиробничий і природоохоронний ефект, пропонується для впровадженнях у сільськогосподарських підприємствах, які займаються скотарством.

ННЦ “Інститут землеробства” НАН

Загрузка...
Загрузка...