Среда, 03 Окт 2012

ВИРОБНИЦТВО ОРИГІНАЛЬНОГО ТА ЕЛІТНОГО НАСІННЯ КАРТОПЛІ НА ОЗДОРОВЛЕНІЙ ОСНОВІ В ЗОНІ ПОЛІССЯ З УРОЖАЙНІСТЮ 250-300 Ц/ГА

Забезпечити виробництво і реалізацію в необхідних обсягах насіннєвої картоплі для сортозаміни та сортооновлення у товаровиробників різних форм власності шляхом адаптації до природних грунтово-кліматичних умов Полісся.

ІСТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1 Мета - Забезпечити виробництво і реалізацію в необхідних обсягах насіннєвої картоплі для сортозаміни та сортооновлення у товаровиробників різних форм власності шляхом адаптації до природних грунтово-кліматичних умов Полісся комплексної ресурсоощадної технології вирощування оригінального та елітного насіння картоплі на основі біотехнологічного методу оздоровлення картоплі.

2.  Напрями.

Ресурсоощадна технологія виробництва оригінального та елітного насіння картоплі, яка включає: нові підходи по використанню агротехнічних і хімічних засобів та взаємопов'язаних механізованих технологічних процесів; продуктивність оригінального та елітного насіння має потенціал урожайності насіння на рівні 25-30 т/га і більше та забезпечує збереження навколишнього середовища.

3.  Стан та проблеми галузі

Близько 1,6 млн. гектарів картоплі щорічно висаджують у агропромислових і фермерських господарствах, на городах і дачних ділянках країни. Хоч на частині площ і збирають досить високі врожаї бульб, на переважній більшості площ при вкладанні великої праці урожайність не перевищує 120-150 ц у перерахунку на гектар. це в той час коли сучасні сорти картоплі повинні забезпечити врожай бульб не менше 250-300 ц з га.

4.Характеристика проекту.

Організація виробництва оригінального та елітного насіння картоплі, вирощеного на основі біотехнологічного методу оздоровлення насіннєвої картоплі. Технологія забезпечує врожайність еліти картоплі на рівні 25-30 т/га.

IIІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

у виробництві: підвищення ефективності виробництва оригінального та елітного насіння картоплі, покращення якості насіннєвої продукції;

у технології: енергозбереження, біологізація технологічних циклів, високий рівень екологічної чистоти;у комерції: попит на оздоровлений насіннєвий матеріал картоплі на основі меристеми.

IIIПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

Економічний ефект

Прибутковість проекту 11096,6 грн./рік. Рентабельніст 38 %

IVФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

Загальна вартість проекту: 28903,4 грн./га; термін окупності - 3 роки; джерела і умови фінансування проекту: залучення кредиту; урожайність- 25-30 т/га

VРЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

1.Переваги. Зменшена собівартість обумовлена скороченням енерговитрат, завдяки більш збалансованому використанню агротехнічних факторів продуктивності; насіннєвий матеріал вільний від вірусних хвороб у процесі вирощування протягом 3-4 років зберігає відносну стійкість до різного типу захворювань, що сприяє підвищенню врожаю картоплі на 20-40 % та покращенню товарності бульб; високий рівень екологічної чистоти і якості продукції, який можливий завдяки біологізації технологічних циклів.

2.Висновок. Проект є перспективним і високоефективним. Забезпечує 11096,6 грн. прибутку в розрахунку на 1 га при рентабельності виробництва 38%. Окуповується за 3 роки. Є прикладом індустріального вирощування насіння картоплі на великих площах.

Чернігівський інститут АПВ НАН

Загрузка...
Загрузка...