Вторник, 09 Окт 2012

ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ШЛЯХОМ ОБРОБКИ СТОКІВ ПРИ ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ СВИНИНИ

Ресурсозберігаюче виробництво органічних добрив та охорона довкілля, використання інноваційних технологій, залучення ресурсів ринку.

I. СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1.   Мета: ресурсозберігаюче виробництво органічних добрив та охорона довкілля; використання інноваційних технологій; залучення ресурсів ринку.

2.  Напрями: інтенсифікація виробництва; трансфер інноваційних технологій; інвестування в науку і виробництво.

3.  Стан та проблема галузі:

- Аналіз тенденції розвитку виробництва продукції тваринництва в розвинених країнах світу свідчить про стійку тенденцію поглиблення спеціалізації і ріст концентрації при виробництві продукції тваринництва незалежно від форм власності господарювання;

-   Спеціалізація та концентрація виробництва продукції тваринництва викликала необхідність використання промислових технологій і пов’язаних з ними, зокрема, безпідстилкової технології утримання тварин та одержання тваринницьких стоків. Однак, при цьому виникає ряд проблем, серед яких актуальною є проблема видалення та утилізації великих об’ємів стоків. При розв’язанні цих питань виникають складнощі як технічного, так і економічного характеру, а також забруднюється довкілля;

- Успішне вирішення цієї проблеми з одержанням цінного екологічно чистого органічного добрива та зниження рівня забруднення довкілля вимагає комплексного обґрунтування виробничих процесів від видалення стоків до їх повної утилізації.

4. Характеристика проекту:

1. Організація: розробник надає замовнику на основі договорів куплі - продажу інноваційний продукт з ліцензійним супроводом;

2. Продукція: виробнича - стоки як сировина для переробки; комерційна - органічні добрива.

IIІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

1.   У виробництві: використання вітчизняних технологій; зниження витрат ресурсів; зниження забруднень довкілля; соціальна спрямованість.

2.   У технологіях: ресурсозберігаюча технологія виробництва органічних добрив із стоків; високонадійне технологічне обладнання.

3. У комерції: передача прав на ІОВ; зниження собівартості продукції; екологічно чиста продукція.

IIIПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ: вартість проекту - 960 тис. грн.; термін окупності - 4 (чотири) роки; науково - технологічний супровід -       100 %; (під ключ).

IV.  ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ: розмір комплексу - 12 - 108 тис. ц. свинини на рік; продуктивність технологічної лінії - 40 - 60м3/год; вологість твердої фракції - 73 -75 %; вологість рідкої фракції вище 99 %; рентабельність - 29,5 %; можливість розширення технології виробництва органічних добрив до отримання біогазу.

VРЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

1.  Переваги: зниження капітальних вкладень в 2 - 4 рази і експлуатаційних витрат в 1,3 - 2,5 рази; високий рівень екологічної чистоти і якості продукції; захист довкілля.

2.  Висновок: тільки шляхом широкого впровадження новітніх технологій можливо вирішити проблему утилізації стоків та покращити родючість ґрунтів; використання можливостей науки значно підвищить ефективність виробництва та дозволить успішно вирішувати питання його модернізації.

Ін-т тваринництва НАН

Загрузка...
Загрузка...