Понедельник, 08 Окт 2012

ВИРОБНИЦТВО М’ЯСА З ВИКОРИСТАННЯМ ВУЛКАНІЧНИХ ТУФІВ, ЯК МІНЕРАЛЬНОЇ ДОБАВКИ В ГОДІВЛІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

Підвищення продуктивних і м’ясних якостей молодняка великої рогатої худоби шляхом впровадження при відгодівлі тварин комбікормів із сировини місцевого виробництва.

I. СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1.  Мета: підвищення продуктивних і м’ясних якостей молодняка великої рогатої худоби шляхом впровадження при відгодівлі тварин комбікормів із сировини місцевого виробництва.

2.  Напрями: інтенсивна відгодівля молодняку ВРХ, зменшення витрат кормових одиниць на 1 кг приросту - 12,6%, зниження собівартості виробництва м’яса - на 12,0%.

3.  Стан та проблеми галузі: Яловичина у структурі м’яса сільськогосподарських тварин становить понад 40%. Як засвідчують дані офіційної статистики, протягом останніх років триває зменшення обсягів виробництва та споживання даного виду продукції. Це зумовлено, насамперед, зменшенням чисельності поголів’я ВРХ, а також зниження її продуктивності.

4.   Характеристика проекту: збільшення виробництва м’яса, покращення показників якості та зменшення витрат на виробництво продукції.

IIІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

1.  у виробництві: забезпечення середньодобових приростів на рівні 800-1000 грам живої маси, при затратах кормових одиниць на 1 ц приросту 9,1-7,2 кг.

2.  у технології: оптимізація годівлі молодняку великої рогатої худоби на силосно-концентратних раціонах із використанням у їх складі високобілкових місцевих кормів та мінеральних добавок (цеолітовмісних туфів).

3. у комерції: відгодівля і продаж відгодівельного молодняка великої рогатої худоби.

IIIПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЇ
Вартість проекту -165,25 тис. грн. Термін окупності -3,2 роки.

Одержання середньодобових приростів на рівні 800-1000г, зниження собівартості виробництва яловичини 12,0%. Науковий супровід - 100%.

IV.ФIHAHCOBO ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

Обсяг реалізації у натуральному виразі, ц -688

Виручка від реалізації -722,4 тис.,грн.

Витрати на виробництво реалізованої продукції -527,6 тис.,грн.

Чистий прибуток -152,2 тис.,грн.

V. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

1.  Переваги: приріст живої маси бичків-14,8%, зменшення затрат кормів на 1 кг приросту кормових одиниць -12,6%, зниження собівартості виробництва 1 ц яловичини, грн. -12,0%.

2.   Висновок: даний проект дасть можливість дрібнотоварному виробнику збільшити валове виробництво м’яса якісної яловичини при відгодівлі бичків на силосно-коцентратних раціонах у зимовостійловий період утримання.

Рівненська ДСГДС НАН

Загрузка...
Загрузка...