Вторник, 18 Сен 2012

ВИРОБНИЦТВО КОРМОВОГО, ВИСОКОВРОЖАЙНОГО, З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ БІЛКА, СКОРОСТИГЛОГО СОРТУ ЛЮПИНУ ЖОВТОГО БУРШТИН

Виробництво сорту люпину жовтого нового покоління Бурштин, здатного забезпечити високі врожаї зерна і зеленої маси покращеної якості, придатного для вирощування в біологічних, ресурсозберігаючих системах землеробства та виробництва екологічно-чистої кормової продукції.

I. СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ.

1.  Мета. Виробництво сорту люпину жовтого нового покоління Бурштин, здатного забезпечити високі врожаї зерна і зеленої маси покращеної якості, придатного для вирощування в біологічних, ресурсозберігаючих системах землеробства та виробництва екологічно-чистої кормової продукції.

2.   Напрями. Область застосування - сільське господарство. Інноваційний проект відповідає пріоритетному напряму “Високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості” і спрямований на підвищення якості продукції, покращення екології, економії ресурсів, розширення експортних можливостей.

3.   Стан та проблеми галузі. Наявність великих площ малородючих кислих ґрунтів і складна екологічна ситуація обумовлюють високу потребу в насінні люпину. Впровадження нового сорту люпину Бурштин у виробництво допоможе у вирішенні проблеми кормового рослинного білка, збалансування кормових раціонів за вмістом та складом незамінних амінокислот, підвищення родючості ґрунту і екологічної безпеки.

4.   Характеристика проекту. Виробництво насіння люпину жовтого Бурштин забезпечить тваринництво повноцінним, високоякісним кормом завдяки високому вмісту білка та низькому вмісту алкалоїдів і антипоживних речовин, а завдяки високій азотфіксуючій здатності, скоростиглості, стійкості проти основних хвороб сорт є найбільш придатним для екологічно-чистого землеробства.

II.  ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ.

1.  У виробництві. Вирощування екологічно-чистої продукції без застосування добрив, фунгіцидів на бідних піщаних і супіщаних ґрунтах для забезпечення потреб тваринництва у високоякісних кормах.

2. У технології. Зерно не потребує досушування та спеціальної обробки високими температурами, що дозволяє значно зменшити енерго- і матеріалоємність виробництва продукції.

3.  У комерції. Продукція конкурентоспроможна, наявність охоронних документів надає можливість комерційно, на ліцензійній основі використовувати сорт та захищати права інтелектуальної власності.

III.  ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЇ.

Очікуваний економічний ефект становитиме біля 400 тис.грн. на 100 га посіву. При повному впровадженні (20тис.га) суми відрахувань до бюджету будуть складати   8 млн.грн. на рік.

IV.  ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ. Загальна вартість проекту - 970 тис.грн.

Термін окупності проекту - 2 роки, обсяг впровадження в Україні - 20 тис.га, експорт продукції - 50 тис.га (Англія, Німеччина, Росія, Беларусь, Польща).

V.  РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ.

1.   Переваги. Зменшена собівартість, обумовлена високою врожайністю і енергозберігаючою технологією вирощування; високий вміст в зерні білка і незамінних амінокислот; високий рівень екологічної чистоти; покращення родючості ґрунтів і якості продукції.

2.   Висновок. Проектом передбачено виробництво екологічно-чистої продукції зернової бобової культури люпину за ресурсо- і енергозберігаючою технологією, доцільність її поширення і використання в народному господарстві.

ННЦ “Інститут землеробства” НАН

Загрузка...
Загрузка...