Вторник, 02 Окт 2012

ВИРОБНИЦТВО КМИНУ З ВИКОРИСТАННЯМ СЛАБООБСИПАЛЬНИХ СОРТІВ

Високоефективне сільськогосподарське виробництво. Використання інноваційних технологій. Залучення ресурсів ринку.

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

Мета

Високоефективне сільськогосподарське виробництво. Використання інноваційних технологій.

Залучення ресурсів ринку.

Напрями

Інтенсифікація виробництва. Трансфер інноваційних технологій. Інвестування в науку і виробництво

Стан та проблеми галузі

В сучасних умовах ринкової економіки постала проблема вирощування в господарствах різних форм

власності високодохідних сільськогосподарських культур. Велику увагу аграрники розпочали

приділяти нетрадиційним культурам, в тому числі і кмину.

Характеристика проекту

Організація:

Розробник надає замовнику на основі договорів купівлі-продажу інноваційний продукт з ліцензійним

і консалтинговим супроводом.

Продукція:

Виробнича - насіння кмину на товарні цілі.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

У Виробництві: Використання слабообсипальних сортів кмину.

У Технології: Удосконалена технологія вирощування кмину.

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ:

- Вартість проекту        - 6400 тис. грн.

- Термін окупності        - 2 роки

- Витрати на 1 га/рік      - 435 грн.

- Віддача на 1 грн. витрат  - 17 грн. прибутку

- Науково-технологічний супровід - 100%

ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ:

- Площа посіву              - 100 га

- Витрати на 1 га            - 4165 грн.

- Урожайність               - 16 т/га

- Рентабельність            - 207 %

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Переваги: Зменшена собівартість, зумовлена скороченням енергетичних та трудових затрат. Високий

потенціал урожайності - 14-16 ц/га, вміст ефірної олії - 4,0-4,2%.

Висновок: Тільки шляхом широкого впровадження новітніх технологій можливо вирішити проблеми

сільськогосподарського виробництва в умовах жорсткої економічної конкуренції. Використання

можливостей науки значно підвищить ефективність сільськогосподарського виробника.

Хмельницька ДСГДС НАН

Загрузка...
Загрузка...