Вторник, 09 Окт 2012

ВИРОБНИЦТВО ФІТОПАЛИВА НА ОСНОВІ БІОАДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Забезпечення альтернативними видами енергії та стабільної прибутковості їх виробництва за рахунок використання інноваційних технологій вирощування швидкоростучих рослин (світчрасу та міскантусу), біоадаптації енергетичних рослин іноземного походження і задіяння підприємницького ресурсу ринку.

I. СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1.  Мета.

Забезпечення альтернативними видами енергії та стабільної прибутковості їх виробництва за рахунок використання інноваційних технологій вирощування швидкоростучих рослин (світчрасу та міскантусу), біоадаптації енергетичних рослин іноземного походження і задіяння підприємницького ресурсу ринку.

2.  Напрями.

Вирощування біомаси енергетичних культур за технологіями ІЦБ з метою переробки на тверде паливо для застосування в спеціально пристосованих котельнях для обігріву об’єктів промислового і соціального значення; трансфер інноваційних технологій; інвестування в науку і виробництво.

3.  Стан і проблеми галузі.

Ринок біопалива в Україні на стадії формування; закон України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива спрямовано на розвиток національного паливного ринку. Створилися сприятливі умови для експорту українського біопалива. Необхідна оптимізація переробних потужностей переробників біосировини та структурна перебудова всього комплексу виробництва біопалива.

4. Характеристика проекту.

Інноваційний бізнес-проект призначений для виробничих і комерційних структур, які працюють у сфері індустріального біопаливного бізнесу.

Організація: Розробник - Інститут цукрових буряків. Розробник надає замовнику на основі договорів купівлі-продажу інноваційний продукт з ліцензійним і консалтинговим супроводом.                                          

Продукція: Виробнича - біомаса швидкоростучих рослин (світчграс та міскантус); комерційна -тверде паливо (пелети, брикети).

IIІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

1. У виробництві: застосування технологічних процесів, адаптованих до грунтово-кліматичних умов;

оптимальні умови кооперованих поставок і реалізації; висока прибутковість виробництва.

2.У технологіях: біоадаптивна технологія  виробництва світчграсу;  біоадаптивна технологія

виробництва міскантусу; інтегрована система організаційно-економічних заходів.

3. У комерції: передача прав на ОІВ; стабільні умови контрактації; зменшення собівартості на 20-30 %;

підвищений вихід сухої маси енергетичних речовин; екологічно чиста продукція

IIIПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

Витрати на 1 га/рік: 16 007,28 грн/га Вартість проекту 80 364 000 грн.

Термін окупності 2,8 року

Віддача на 1грн. витрат - 10 грн. прибутку

Науково-технологічний супровід - 100% під ключ

IVФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

Термін реалізації проекту - 15 років. Площа вирощування 5000 га. Витрати на 1 га: перший рік 3990,0 грн. / га. Урожайність 15 т / га. Рентабельність 893,4%.

VРЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ:

1.  Переваги: висока урожайність, що забезпечує щорічний збір сухої маси 6-25 т/га протягом 15 років; зменшення собівартості на 20-30%; збалансоване використання агротехнічних факторів;

2.   Висновок: проект є економічно вигідним і соціально значимим. Використання фітопалива дозволяє зберегти енергетичні ресурси і задовольняє господарські потреби.

Інститут цукрових буряків

Загрузка...
Загрузка...