Пятница, 05 Окт 2012

ВИРОБНИЦТВО ЕКОЛОГІЧНО-ЧИСТОЇ СВИНИНИ

Виробництво високоякісної безпечної для споживача свинини.

І. СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1.  Мета: виробництво високоякісної безпечної для споживача свинини; використання інноваційних технологій; застосування ресурсоощадних технологій;- підвищення прибутковості галузі свинарства; пошук специфічних ринків для середнього та малого бізнесу в аграрній галузі.

2.  Напрями: інтенсифікація виробництва; інвестування в науку і виробництво; розвиток спеціалізованих на виробництві органічної рослинницької продукції свинарських підприємств та фермерських господарств; впровадження інноваційних технологій.

3.  Стан та проблеми галузі:

Стан: економічний тиск на виробника змушує його максимально орієнтуватися на прибуток (прирости свиней). Якість та безпечність продукту залишається поза увагою виробників, однак є вирішальними для споживачів, адже п’ятдесят відсотків споживачів згодні платити на 10% більше при купівлі екологічної продукції.

Проблеми: інтенсивні технології мають беззаперечну перевагу над традиційними. Відбувається вимивання з ринку якісних продуктів, як і традиційних продуктів. Якісні продукти є більш дорогими. Споживачі, які мають можливість придбати якісні вироби не можуть цього зробити через відсутність чітко визначених та відповідно маркованих продуктів на ринку у зв’язку з відсутністю законодавчого забезпечення процесу виробництва екологічної свинарської продукції.

4. Характеристика проекту:

Організація: розробник надає замовнику на основі договорів купівлі-продажу інноваційний продукт з ліцензійним і консалтинговим супроводом.

Продукція: виробнича - високоякісна натуральна продукція свинарства, технології екологічного виробництва; комерційна - прибутковість підприємств.                                                                                           

IIІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

1.   У виробництві: використання вітчизняних порід з потенційно високою резистентністю та адаптаційною здатністю; застосування новітніх розробок в сфері годівлі свиней; оптимальні умови поставок і реалізації; висока прибутковість виробництва.

2. У технології: утримання на основі біологізації технологічних процесів з врахуванням фізіологічних особливостей тварин; гібридизація перевищує стандарти по продуктивності на 10-12%; селекційно-технологічне забезпечення гібридним поголів’ям.

3.   У комерції: передача ліцензійних прав на використання ОІВ; стабільні умови контрактації; підвищення ціни на органічну (натуральну) продукцію на 40-50%; екологічна продукція.

IIIПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ інновацій: вартість проекту - 24,8 млн. грн.; термін окупності - 2,5 роки; витрати на інновацію - 750 тис. грн.; віддача на 1 грн. інноваційних витрат - 2 грн. прибутку; науково-технологічний супровід - 3 роки

IVФІНАНСОВО ВИРОБНИЧІ-ПОКАЗНИКИ: виробнича потужність комплексу - 6 тис. ц свинини в рік; основних свиноматок - 300 гол.; середня інтенсивність росту поголів’я: 250 г - група підсисних поросят; 320 г - на дорощуванні, 600 - на відгодівлі; рентабельність - 40,7%.

VРЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

1.   Переваги: висока якість продукції; скорочення на виробництво продукції всіх видів ресурсів завдяки більш збалансованому використанню агробіологічних факторів; підвищення економічно'і мотивації, залучення зацікавлених сторін та удосконалення організації та технології виробництва, закупівель, переробки, продажу та реклама даної продукції сприятиме збільшенню її обсягів; опанування нових сегментів ринку.

2.  Висновок: в Україні існує великий потенціал для розвитку виробництва екологічної продукції свинарства; господарства, що можуть вирощувати екологічну продукцію можна знайти в кожній області України.

Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького НАН

Загрузка...
Загрузка...