Вторник, 18 Сен 2012

ВИРОБНИЦТВО ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ З ОДНОЧАСНИМ ПІДВИЩЕННЯМ ПРОДУКТИВНОСТІ РІЛЛІ НА ОСНОВІ ЗРІВНОВАЖЕНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА (СІВОЗМІНИ, МІНІМАЛЬНА ПОЛИЦЕВА ОБРОБКА, БЕЗ ОТРУТОХІМІКАТІВ)

Найменування інноваційного продукту: адаптована до природних грунтово-кліматичних і агроекологічних умов Криму ресурсозберігаюча технологія вирощування с.-г. культур яка базується на 9-ти рільній сівозміні.

Найменування інноваційної продукції: товарне зерно пшениці високої якості та ячменю, соняшник та корма (зелений корм та силос з кукурудзи), створені з використанням основних елементів економічно ефективного екологічно зрівноваженого землеробства, яке спрямоване на підвищення продуктивності ріллі, виробництво високоякісної продукції, розширене відтворення родючості ґрунтів та природоохоронне відтворення земель степової зони з використанням сівозмін, відмови від отрутохімікатів. Перевагами цієї продукції є:

- зменшена собівартість, обумовлена скороченням енерговитрат, завдяки більш збалансованому використанню агротехнічних факторів продуктивності;

-високий рівень врожаності в умовах Криму (без зрошення), що забезпечує збільшення збору, наприклад пщениці до 5 т/га;

-високий рівень екологічної чистоти і якості продукції (наприклад, пшениця 1-о классу), яка відповідає міжнародним стандартам та українським ДСТУ;

-підвищення продуктивності ріллі та відтворення родючості ґрунтів за рахунок елементів зрівноваженого землеробства.

Технологія розроблена з метою інноваційного оновлення сільськогосподарського виробництва, спрямованого на підвищення продуктивності ріллі, виробництво високоякісної продукції, розширене відтворення родючості ґрунтів та природоохоронне використання земель степової зони. Розроблена технологія дозволяє розширене відтворення родючості ґрунтів і підвищення вмісту гумусу від 0,15 до 0,27%.

Реалізація проекту значною мірою матиме вплив на біотехнологічний розвиток сільскогосподарського виробництва та підвищення родючості грунтів.

Термін окупності інноваційного проекту - 3 року

Загальна вартість проекту - 20,3 млн. грн

Вартість виробництва інноваційної продукції

(для площі 1000 га, урожайності - 50 т/га) - 20,3 млн. грн. Прибутковість проекту - 6,4 млн грн. Рентабельність - 46 %

Кримський інститут агропромислового виробництва НАН

Загрузка...
Загрузка...