Вторник, 18 Сен 2012

ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ЗА РЕСУРСОЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОПЄЮ ЛОКАЛЬНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ - ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ АГРОВИРОБНИКІВ

Підвищення доходів агровиробників у рослинництві, відтворювання родючості ґрунту, використання інноваційних технологій, поліпшення агроекологічного стану земель.

І.СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

І.Мета

Підвищення доходів агровиробників у рослинництві, відтворювання родючості ґрунту, використання інноваційних технологій, поліпшення агроекологічного стану земель.

2.Напрями

Інтенсифікація агровиробництва; Інвестування в науку та виробництво;

Трансфер ресурсозбережувальних та екологобезпечних технологій.

З.Стан та проблеми галузі

Низькі врожаї через домінування незбалансованої дефіцитної системи землеробства;

Постійне зниження рівня родючості ґрунтів. Щорічні втрати гумусу за рахунок мінералізації

складають в середньому 0,6-0,7 т/га.

Недостатнє внесення органічних та мінеральних добрив не забезпечує балансу поживних речовин у

ґрунтах.

4.Характеристика проекту.

Організація: Виконання проекту передбачається проводити за ліцензійними договорами між

Розробником та Замовниками на право використання інноваційної технології з одночасним науково-

технічним супроводом (надання наукових, інжинірингових та консалтингових послуг).

Продукція: відновлена родючість ґрунту як основного засобу агровиробництва в рослинництві.

ІІ.ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

Відтворення родючості грунту при застосуванні ресурсозбережувальної технології локальної

меліорації з використанням наявної сучасної техніки (є бізнес-план). Створення виробництва

комплексних органо-мінеральних добрив з використанням місцевої органічної та мінеральної

сировини (бізнес-пропозиція).

ІІІ.ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

При впроваджені технології на площі 100 га: вартість проекту (за 4 роки)-100 тис.грн.; термін

окупності-1 рік; витрати на 1 га за рік-250 грн/га; віддача на 1 грн. (за 4 роки)-4,5 грн. чистого

прибутку; науково-технічний супровід - 100 %.

IV. ФІНАНСОВО ВИРОБНИЧІ-ПОКАЗНИКИ (на прикладі вирощування кукурудзи на зерно)

Площа посіву-30 - 3000 га;Планова урожайність-50 ц/га; Зниження витрат на виробництво

продукції (при площі 100 га)-177 тис.грн. Зростання    чистого прибутку (при площі 100 га) -

108 тис.грн.

V.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

1.Переваги. Доходи агровиробників при застосуванні технології локальної меліорації зростають

завдяки росту врожайності при інтенсивному відтворенні родючості ґрунту та за рахунок зменшення

собівартості агровиробництва.

2.Висновок. Застосування технології локальної меліорації в агропідприємстві - ефективний шлях до

підвищення його доходів   одночасно зі сталим відтворенням родючості ґрунтів. Адаптована до

природних ґрунтово-кліматичних умов ресурсозаощаджуюча технологія локальної меліорації може

використовуватися практично на всій площі орних земель України (близько 32 млн. га) сумісно з

усіма системами обробітку ґрунту.

ННЦ “Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського” НАН

Загрузка...
Загрузка...