Вторник, 18 Сен 2012

ТЕХНОЛОГІЯ МЕЛІОРАТИВНОГО ВАПНУВАННЯ КИСЛИХ ҐРУНТІВ ЛІСОСТЕПУ

Застосування проекту дозволить здійснити довгострокове докорінне поліпшення родючості кислих та вторинно підкислених ґрунтів Лісостепу

I. СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1.Мета

Застосування проекту дозволить здійснити довгострокове докорінне поліпшення родючості кислих

та вторинно підкислених ґрунтів Лісостепу

2.Напрями

Проект відноситься до землеробства, ресурсозберігаючих систем землеробства та управління

родючістю ґрунтів

З.Стан та проблеми галузі

Масиви кислих ґрунтів Лісостепу складають близько 5828 тис.га. 3 початку земельної реформи і до

сьогодні хімічна меліорація кислих ґрунтів не проводиться в результаті відновлюється природна

кислотність, погіршуються фізико-хімічні властивості ґрунтів, втрачається гумус, падає врожайність

культур.

4.Характеристика проекту

Меліоративна технологія вапнування кислих ґрунтів Лісостепу полягає у пошаровому внесенні

меліорантів з метою  прискорення  процесів нейтралізації ґрунтової кислотності у всьому

кореневмісному шарі ґрунту одночасно та збереженням позитивного ефекту протягом 10 років, що

зменшує енергетичні та матеріальні витрати на меліоранти у 1,5 рази порівняно з традиційною

технологією.

ІІ.ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

1.у виробництві

Одночасна нейтралізація кислотності  всього кореневмісного шару ґрунту прискорює оптимізацію

цілого ряду показників родючості. Врожайність сільськогосподарських культур підвищується   в

середньому на 15%.

2.у технології

Перевагою технології є здешевлення витрат на проведення хімічної меліорації кислих ґрунтів зони на

15-20%.

3. у комерції

Лабораторією подано патентну заявку на «Спосіб внесення вапна в ґрунт» -  номер заявки u 2009

09518 від 16.09.2009р.

ІІІ.ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

Очікувана рентабельність технології складає 40%. Окупність 1-ї гривні в межах 1,7-3,2грн.

IV.OIHAHCOBO ВИРОБНИЧІ-ПОКАЗНИКИ

Термін окупності проекту 2-3 роки, а протягом 7 років очікується умовно чистий прибуток у межах

4500 тис. грн.

V.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Запропонована технологія дозволяє докорінно поліпшити стан кислих ґрунтів Лісостепу строком до

10 років. Оптимальна доза вапна в поєднанні з раціональною системою удобрення прискорює процес

нейтралізації ґрунту, забезпечує стабільно високий врожай культур.

 ННЦ “Інститут землеробства” НАН

Загрузка...
Загрузка...