Четверг, 27 Сен 2012

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОПЯ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ-ІННОВАЦІЙ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ М'ЯКОЇ МИРОНІВСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ, ЯКА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ОДЕРЖАННЯ 4,5 - 5,5 Т/ГА ЗЕРНА 3 ЯКІСТЮ HE НИЖЧЕ III КЛАСУ

Високоефективне виробництво зерна пшениці ярої ; використання інноваційної технології, залучення ресурсів ринку.

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

Мета: високоефективне виробництво зерна пшениці ярої ; використання інноваційної технології;

залучення ресурсів ринку.

Напрями:  інтенсифікація агропромислового виробництва; трансфер інноваційної технології;

інвестування в науку і виробництво;

Стан та проблеми галузі

Стан виробництва зерна пшениці ярої характеризується: низькою урожайністю; низькою якістю

зерна; значною нестабільністю посівних площ та валових зборів зерна по роках; низькою

рентабельністю виробництва зерна або її відсутністю.

Характеристика проекту

Організація: Розробник надає замовнику на основі договорів купівлі-продажу інноваційний продукт

з ліцензійним і консалтинговим супроводом.

Продукція: Виробнича - продовольче зерно. Комерційна - кошти, одержані за науковий супровід.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

У Виробництві: використання сортів-інновацій; оптимізація технологічних операцій по етапах

органогенезу у відповідності з погодними умовами, які фактично складуться

У Технологіях : інноваційна технологія виробництва продовольчого зерна пшениці ярої; оптимізація

доз внесення мінеральних добрив та засобів захисту рослин.

У Комерції: передача прав на ОІВ; стабільні умови контрактації, підвищення рівня урожайності,

екологічно безпечна продукція

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

- Вартість проекту - 950 000 грн.

- Термін окупності - 1 рік

- Витрати на 1 га/рік - 3,9 грн./га

- Віддача на 1 грн витрат - 100 грн прибутку

- Науково-технологічний супровід - 100 %

ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

- Площа посіву 81 000 га

- Витрати на 1 га - 3 085 грн.

- Урожайність - 5 т/га

- Уміст білка - 13,5 - 15,0 %

- Рентабельність - 48,6 %

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Переваги: оптимальна окупність витрат, обумовлена скороченням енерговитрат, завдяки більш збалансованому використанню агротехнічних факторів продуктивності; високий рівень урожайності

- 4,5 - 5,5 т/га; високий рівень білковості (13,5 - 15,0%), що забезпечує збільшення збору білка з 1 га на 120 - 180 кг; зниження собівартості 1 тонни зерна на 15%; високий рівень екологічної чистоти і якості продукції.

Висновок : впровадження інноваційного бізнес-проекту буде сприяти не лише підвищенню урожайності і валових зборів зерна пшениці ярої, а ще стане надійною основою підвищення рентабельності аграрних господарств, підвищення продуктивності праці, росту заробітної плати та збереження робочих місць на селі.

Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла НАН

Загрузка...
Загрузка...