Среда, 03 Окт 2012

НОВА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДОВИХ ТІЛ ЦІЛЮЩИХ ТА ЇСТІВНИХ ГРИБІВ

Інноваційна продукція: плодові тіла дереворуйнівних грибів (глива, шіітаке, фламуліна, рейші, геріціум, маітаке тощо), створені методами біотехнології та вирощені за новою екологічно безпечною технологією.

Інноваційна продукція: плодові тіла дереворуйнівних грибів (глива, шіітаке, фламуліна, рейші, геріціум, маітаке тощо), створені методами біотехнології та вирощені за новою екологічно безпечною технологією.

Перевагами цієї продукції є:

- значно зменшена собівартість грибів, що обумовлена скороченням енерговитрат, завдяки новому підходу до знезараження субстрату для вирощування та скороченням повного циклу визрівання плодових тіл;

-  підвищений рівень врожайності плодових тіл грибів, які матимуть високий рівень біологічно активних речовин (БАР), вітамінів та мінеральних речовин;

-  головним є високий рівень екологічної чистоти і якості продукції, який обумовленитй принципово новим підходом до підготовки субстрату та саме до елементів технології вирощування грибів.

В Україні грибівництво як галузь сільського господарства останнім часом розвивається досить динамічно. Але є багато перешкод на шляху до його сталого розвитку. Головним чином, причиною є відсутність стабільних наукомістких технологій виробництва субстрату для вирощування грибів, які могли б бути відтворені саме виробниками цієї цінної продукції. Недостатньою також є селекційна робота зі створення високоякісних та конкурентноздатних вітчизняних сортів грибів для штучного вирощування. У «Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні» з 2004 року сортимент грибів представлено 10 сортами гливи звичайної та 4 сортами шіітаке спільної селекції Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ-НЦНС), Інституту овочівництва та баштанництва НАН (ІОБ) та НВФ «Фунгі». СГІ-НЦНС 2009 року передав на реєстрацію сорти рейші, гливи, шіітаке та фламуліни. Ці сорти мають високий потенціал врожайності, є стійкими до збудників хвороб та шкідників, рекомендовані для екологічного виробництва. Важливим доповненням для розкриття потенціалу сортів є нова технологія, що пропонується як інноваційний проект.

З НАШОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ ВИ ДОПОМОЖЕТЕ СТАБІЛЬНОМУ НАСИЧЕННЮ УКРАЇНСЬКОГО СПОЖИВЧОГО РИНКУ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЮ ГРИБІВНИЦЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ ТА ГРИБНОЮ СИРОВИНОЮ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН.

Селекційно-генетичний інститут-НЦНС НАН

Загрузка...
Загрузка...