Среда, 03 Окт 2012

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗМНОЖЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СОРТІВ ГОРІХА ГРЕЦЬКОГО СЕЛЕКЦІЇ ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ САДІВНИЦТВА ВЕГЕТАТИВНИМ МЕТОДОМ

Удосконалення і розробка нових технологій розмноження горіха грецького. Використання

інноваційної технологій.

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

Мета

Впроваджувати у виробництво нові високопродуктивні, конкурентоздатні сорти горіха грецького.

Удосконалення і розробка нових технологій розмноження горіха грецького. Використання

інноваційної технологій.

Напрямки

Створення майстерні для зимового щеплення. Закладка маточно сортових та маточно насіннєвих

насаджень. Залучення ресурсів ринку. Розмноження сортових саджанців горіха грецького.

Стан та проблеми галузі

Існуючі насадження горіха грецького в Україні насіннєвого походження, мають необмежену

різноманітність форм, переважно маловрожайних з низькими товарними якостями плодів.

Зважаючи на значний попит внутрішнього та, особливо, зовнішнього ринку на горіхи, добір

перспективних форм з місцевого генофонду та вегетативне їх розмноження є особливою

передумовою створення в Україні високо-інтенсивних насаджень горіха грецького. Це забезпечить

більш повне задоволення потреб в горіхах високої якості і сприятиме валютним надходженням в

економіку країни.

Характеристика проекту

Організація :

Розробник надає замовнику на основі договорів купівлі - продажу інноваційний продукт з

ліцензійним і науковим супроводом.

Продукція:

Виробнича - саджанці горіха грецького для закладки горіхових садів.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

У виробництві. Використання високопродуктивних сортів. Технологія на основі біології. Оптимальні

умови кооперативних поставок і реалізації.

У технологіях. Біоадаптована технологія розмноження горіха грецького. Селекційно - технологічне

забезпечення сортового матеріалу.

У комерції. Стабільні умови контракту. Високоякісний садивний матеріал. Швидкий вступ в

плодоношення.

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

Вартість проекту - 785,7 тис.грн. Термін окупності - 3 рік. Витрати на 1 рік - 261,0 тис.

Віддача 1 грн. витрат - 3 грн. Науково-технологічний супровід – 100%.

ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

Вирощується саджанців - 10 тис. шт./рік

Витрати на 1 саджанець - 47,8 грн.

Рентабельність - 49,3%.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Переваги. Зменшення собівартості на 15%. Використання потенціалу врожайності - 110,0-122,4

кг/дер, швидкоплідності - 4-5 рік, виходу ядра горіха грецького - 50-53%.

Висновок. Тільки шляхом впровадження новітніх технологій можливо вирішити проблему сортових

насаджень горіха грецького.

Буковинський інститут НАН

Загрузка...
Загрузка...