Вторник, 09 Окт 2012

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ З ВИНОГРАДНОЇ ЛОЗИ ТА ҐРУНТООБРОБНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ВИНОГРАДНИКІВ ТА САДІВ

Створення спільної бізнес-систему проектування, виробництва й реалізації енергозберігаючої сільгосптехніки й альтернативних джерел енергії, яка комплексно забезпечує задоволення потреб сільгоспвиробника.

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1.  Мета: створення спільної бізнес-систему проектування, виробництва й реалізації енергозберігаючої сільгосптехніки й альтернативних джерел енергії, яка комплексно забезпечує задоволення потреб сільгоспвиробника.

2.  Стан та проблеми галузі: аналіз ринків показує гостру потребу в створенні виробництва паливних брикетів як завершальну стадію технології вирощування винограду. Також необхідно відзначити підвищення попиту й збільшення діапазону вимог при виробництві дрібносерійних партій енергозберігаючої ґрунтообробної сільськогосподарської техніки.

3.   Характеристика проекту Створення інноваційного центру спрямовано на розповсюдження зонально адаптованих технологій ґрунтообробки та утилізації відходів виноградарства. Інноваційний проект сприяє створенню умов для розміщення на ТОВ «ГСКБ «ОДЕСАГРУНТОМАШ» виробництва паливних брикетів і розробки й виготовленню дрібносерійних партій енергозберігаючої ґрунтообробної сільськогосподарської техніки по індивідуальних замовленнях кінцевого споживача.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

у виробництві та технології - впровадження новітніх технологій та об’єднання двох паралельних, але різних технологічних процесів виготовлення обладнання для виноградарських та садивних господарств та переробки відходів їх діяльності шляхом забезпечення їх загальною виробничою площею - ремонтною базою приводить до здешевлення проекту (у 2 рази), більш повного використання внутрішніх резервів виробництва, диверсифікації бізнесу, скорочення тривалості окупності загального проекту, що, у сукупності, істотно знижує ризики реалізації проекту у кризовий час. У комерції - використання можливостей науки дозволило підвищити ефективність виробництва, вирішило питання його оптимальної модернізації.

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ. Товарний обсяг, без ПДВ, грн. у рік.- 53 430 000; чистий прибуток, грн. у рік - 14 852 310.Очікувана прибутковість інвестицій, у рік- більш 20%; скорочення вартості проекту, грн - 15 000 000; нові робочі місця - 70; ріст середньої заробітної плати, грн - до 2 500; збільшення щорічних надходжень в бюджет України, грн - 7 500 000.

ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ. Видатки на придбання споруджень, устаткування й будівельно-монтажні роботи - 45 000 000 грн. Видатки в процесі експлуатації - 139 405 080 грн. Податки - 17 745 740 грн. Доходи від експлуатації - 216 723 420 грн. Фінансовий результат - 59 572 600 грн. Простий строк окупності інвести-ційних витрат проекту без обліку зовнішнього фінансування - 38,4 місяців.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Переваги - реалізація проекту дозволить: розвинути бізнес, що складається із двох різних, диверсифікованих напрямків, які доповнюють один одного при обробці ґрунтів у сільському господарстві. Випускати й реалізовувати високорентабельну й інноваційну продукцію на ненасиченому ринку у відсутності гострої конкуренції. Задовольнити попит підприємств сільського господарства в енергозберігаючої ґрунтообробної техніки та паливних брикетах.Проект дозволить підприємству одержувати додатковий прибуток у розмірі 15 млн. грн.Реалізація проекту дозволить збільшити щорічні надходження в бюджет України більш ніж на 7 500 000 грн. Висновок

Продукція ТОВ «ГСКБ «ОДЕСАГРУНТОМАШ» орієнтована на потужні трактори, при-значені для обробки більших обсягів земель, на яких особливо помітний ефект еконо-мії палива за рахунок інноваційної конструкції плугів ТОВ «ГСКБ «ОДЕСАГРУНТОМАШ». В існуючій ринковій ситуації клієнти переорієнтувалися на пошук більш дешевих і енергозберігаючих плугів, якими і є вироби ТОВ «ГСКБ «ОДЕСАГРУНТОМАШ». Ринок збуту паливних брикетів великий.

ННЦ ”Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова

Загрузка...
Загрузка...