Вторник, 18 Сен 2012

СЕРІЯ ДИСКОВИХ ЗНАРЯДЬ ДЛЯ ЕНЕРГООЩАДНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Підвищення конкурентоспроможності дискових знарядь, що виготовляють вітчизняні підприємства, а також забезпечення сільгоспвиробників енергоощадною технікою для обробітку ґрунту

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

Мета проекту:

Підвищення конкурентоспроможності дискових знарядь, що виготовляють вітчизняні підприємства,

а також забезпечення сільгоспвиробників енергоощадною технікою для обробітку ґрунту

Напрями:

Технології і техніка енергоощадного обробітку ґрунту

Стан:

Спостерігається стійка тенденція до мінімізації обробітку ґрунту під основні культури, застосування

мілкого розпушення на глибину до 10 см. За мінімальною технологією щорічно обробляється 65-70%

площ. На 70-75% з них застосовуються дискові знаряддя. Біля 75% дискових знарядь, що працюють

у господарствах, - вітчизняних виробників техніки. Решта - придбані у закордонних фірм.

Проблеми:

Загострюється конкуренція на внутрішньому і зовнішніх ринках по збуту дискових знарядь для

обробітку грунту. Вітчизняні підприємства здатні повністю задовольнити потреби сільгоспвиробників

в дискових знаряддях на внутрішньому ринку, але вже 25% на ньому - імпортні машини. Потрібно

суттєве  підвищення  технічного  рівня  вітчизняних машин  і  на  цій  основі  забезпечення

конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішніх ринках.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

Інноваційний продукт:

Інноваційним продуктом проекту є конструкція дискових борін (конструкторська документація),

розроблена за блочно-модульним принципом побудови знарядь.

Переваги проекту:

Блочно-модульний принцип побудови конструкції дозволяє більш точно визначати параметри борін

стосовно грунтово-кліматичних умов роботи і класу трактора.

Цьому сприяє також закладений у конструкцію механізм швидкого регулювання параметрів

безпосередньо у полі Все зазначене забезпечує підвищення продуктивності і якості грунтообробки,

зниження витрат палива.

Інноваційна продукція:

Високопродуктивні  енергоощадні дискові знаряддя до тракторів класу 3 - 5 для різних грунтово-

климатичних умов застосування , побудовані за блочно-модульним принципом.

Показники ефективності інновацій:

- загальна вартість проекту               6589000 грн.

- загальний обсяг виробництва       5104000 грн.

- прибутковість проекту                     1210000грн.

- рентабельність                                  29 %

- термін окупності проекту                4.2 року

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Висновки:

Проект перспективний для вітчизняних підприємств, що випускають дискові знаряддя для внутрішнього ринку і планують експортні поставки. Реалізація його дозволить забезпечити конкурентноздатність продукції і рентабельність виробництва.

ННЦ “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” НАН

Загрузка...
Загрузка...