Понедельник, 08 Окт 2012

РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ ДОЯРА ДЛЯ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК

Розробити технології та створити обладнання для екологічно чистого енергоощадного виробництва молока.

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

Мета проекту: Розробити технології та створити обладнання для екологічно чистого енергоощадного

виробництва молока.

Напрями: Індустріальне виробництво екологічно чистого молока з використанням сучасних

енергоощадних та  біотехнологій.  Трансфер  інноваційних технологій  в  галузь  молочного

тваринництва України

Ступінь новизни проекту: Інноваційний проект згідно проекту за техніко-економічними показниками

перевищує аналогічний, який виробляється на Україні. За рядом показників: продуктивності,

комфортності дояра і трудомісткості обслуговування перевищує закордонні зразки.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

Спрямованість проекту: підвищення продуктивності праці операторів доїння в 2 рази і покращення

умов їх праці; підвищення якості молока; збільшення надоїв молока на 8-10%; створення і

впровадження нових видів продукції; створення нових робочих місць.

Стратегія реалізації інноваційного продукту

В основу стратегії реалізації автоматизованого робочого місця дояра покладені:

- високий технічний рівень інноваційного продукту;

- ефективність від впровадження;

- доступна ціна, що складає 19,0 тис. гривень;

- система зниження цін на 10-20 %, в залежності від обсягів замовлень; Канали товароруху:

- безпосередні продажі - 30 %;

- через торговий дім - 50 %;

- через дилерів - 20 %.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Загальна вартість проекту - 6,2 млн. грн., в тому числі вартість НДР - 800,0 тис. грн., вартість ДКР -

5,4 млн. грн.

Виробництво інноваційного продукту почнеться по закінченню його розроблення, тобто з 2012 року.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ

Економічна ефективність проекту

Впровадження інноваційного продукту дає в споживача підвищення продуктивності праці в 2 рази та

підвищення надоїв на 8-10 %, а виробнику збільшить щорічно 22-25 млн. гривень.

Термін окупності проекту - 2 роки.

Сума   зборів   і    відрахувань   в   бюджет тільки від прибутку складає 5,5-7,0 млн. гривень.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Висновки: В фінансовому плані передбачено обсяг реалізації за 5 років після завершення,

розроблення складе 534,0 млн.,грн., прибуток 124,0 млн.,грн., рентабельність   виробництва - не

нижче 30%. Економічна ефективність проекту - підвищення продуктивності праці дояра в 2 рази,

підвищення надоїв на 8-10%, щорічний прибуток у виробника 5,5-7,0 млн. грн., створення 40 робочих

місць у виробника. Технологічні процеси виробництва продукту і експлуатація його на фермі

виробництва молока не завдають шкоди навколишньому середовищу, тваринам і обслуговуючому

персоналу. Стратегія реалізації продукта - високий технічний рівень, ефективність від впровадження,

доступна ціна та сильна система зниження цін.

ННЦ Інститут механізації та електрифікації сільського господарства НАН

Загрузка...
Загрузка...