Вторник, 18 Сен 2012

ПРОТИГРИБКОВИЙ ПРЕПАРАТ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ДІЇ "ЕКОТОН" ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР І ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Продуктом   інноваційного   проекту   є   адаптована   до   природних   грунтово-кліматичних   і агроекологічних умов еколого-безпечна технологія захисту сільськогосподарських культур і лікарської сировини.

Механізм дії технології полягає в руйнуванні клітинних мембран мікроорганізмів, блокуванні

обмінних функцій ферментів та пригніченні дихальної системи клітини. Крім того, дія препарату

утворює тонку полімерну плівку на оброблюваних поверхнях, створює захисну оболонку, тим самим

захищаючи рослину.

Завдяки дії препарату забезпечується збільшення урожайності на 10 - 20%, при мінімальних

витратах матеріально-грошових засобів і праці.

Економічна ефективність проекту полягає в:

- зменшенні собівартості продукції;

-  підвищенні конкурентоспроможності продукції і суб’єкта господарювання. Результативність дослідницької стадії проекту забезпечується високим кваліфікаційним рівнем розробників НТР.

Застосування препарату «Екотон» сприятиме:

-  раціональному використанню факторів довкілля;

- зменшенню негативного впливу на природні ресурси;

-  поєднанню економічних та екологічних цілей у виробництві;

- отриманню екологічно чистої та високоякісної продукції.

Інноваційний бізнес-проект призначений для комерційних і виробничих структур, які працюють у сфері сільськогогосподарства.

МИ ГАРАНТУЄМО ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАШОГО БІЗНЕСУ!

Інститут агроекології НАН

Загрузка...
Загрузка...