Вторник, 09 Окт 2012

ПРОЦЕСИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТРОПНОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ. ОДЕРЖАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, КИСНЮ ТА ВОДНЮ ШЛЯХОМ ЕЛЕКТРОЛІЗУ

Інноваційний проект Процеси Української політропної альтернативи. Одержання електричної і теплової енергії, кисню та водню шляхом електролізу має мету створити інноваційний продукт у вигляді установки по одержанню електричної і теплової енергії.

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

Мета: Інноваційний проект Процеси Української політропної альтернативи. Одержання електричної і

теплової енергії, кисню та водню шляхом електролізу має мету створити інноваційний продукт у

вигляді установки по одержанню електричної і теплової енергії, кисню та водню шляхом електролізу.

Інноваційною продукцією є електрична енергія, кисень, водень, теплова енергія.

Напрями: Спрямованість проекту направлена на підвищення продуктивності праці, економію енерго

ресурсів, якості продукції, розширення експортних можливостей, заміщення нафти, газу, вугілля.

Впровадження проекту додасть суттєву підтримку національному товаровиробнику в різних галузях

промисловості, в тому числі в агропромисловому комплексі.

Стан розробки і впровадження проекту

Стан:  Досліджені  та обґрунтовані  наукові  та технічні  аспекти,  проведено  теоретичні  та

експериментальні дослідження на 100%; Розроблено технологію, ескізи, робочу документацію,

створено дослідний зразок інноваційного  продукту;  Проведено  соціальні дослідження  та

обґрунтовано екологічні аспекти, виконано маркетингові дослідження, підготовлено необхідний

персонал, ведуться інші види робіт, зокрема по правах на інтелектуальну власність, створюється

матеріально технічна база;

Проблеми: Законодавчі - нечітке формування та затвердження стратегічних і середньо-строкових

пріоритетних напрямків інноваційної діяльності, недосконалий механізм їх реалізації; Розробки і

впровадження - відсутність на даному етапі випуску і складання окремих вузлів та апаратів, які

задіяні в проекті.

Характеристика проекту

Продукція: Електролітичний водень; Кисень; Електрична енергія; Теплова енергія; Розрахунки між

учасниками проекту здійснюються подекадно без попередньої оплати.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

У проекті: Інноваційний проект Одержання електричної та теплової енергії, кисню та водню шляхом

електролізу, створює інноваційний продукт у вигляді установки по одержанню електричної та

теплової енергії, кисню та водню шляхом електролізу. Це дає змогу вважати електричну та теплову

енергію, кисень та водень інноваційною продукцією;

У технології: Новизною виступає власне не воднолужний електроліз води, яка є сировиною процесу,

а забезпечення процесу, електричною енергією власного виробництва;

У комерції: Передбачає створення ринку енерго-ресурсо зберігаючих технологій; Надає учасникам

ринку і конкретним товаровиробникам альтернативні та конкуруючі важелі, скеровані на

задоволення суспільних та державних потреб в енергозабезпеченні та охороні навколишнього

середовища.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Висновок:Інноваційною складовою проекту є одержання водню та кисню із води зарахунок

електроенергїі власного виробництва. Це дуже актуально, тому що в наш час промисловість

споживає водень, який отримується з природного газу або з нафтових вуглеводнів. Такі технології

спричиняють глобальне потепління, викликають парниковий ефект. Наша технологія стає надійним

заслоном цим екологічним викликам. Втілення проекту - шлях до енергетичної незалежності,

зведення до мінімуму впливу на навколишнє середовище, дороговказ до реконструкції та

модернізації діючих підприємств різних галузей в тому числі агропромислового комплексу.

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче

підприємство «Гарас і Л»

Загрузка...
Загрузка...