Среда, 03 Окт 2012

НОВІТНІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР: ПРОЕКТ «АГРООЛІМП-150

Підвищення конкурентноспроможності зернового аграрного сектору України шляхом отримання високих сталих врожаїв зернових культур.

I. СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1.   Мета.

2.  Напрями. Дефрагментація складу комплексу машин ранжуванням показників призначення, якості виконання робіт та надійності, універсалізацією шляхом збільшення функціональних можливостей та інтелектуалізацією на основі впровадження засобів керованого землеробства. Зменшення втричі типажу машин.

3.  Стан та проблеми галузі

В останні роки в Україні виробляється біля 50 млн. тонн зерна значна частина якого експортується. В найближчій перспективі перед зерновим сектором України ставляться амбітні цілі - довести валове виробництво зерна до 60 і навіть 80 млн. тонн. з одночасним підвищенням якості та стрімким збільшенням частини експорту.

4. Характеристика проекту

Ранжуванням показників призначення, якості виконання робіт та надійності представлених на українському ринку вітчизняних та зарубіжних машин проведено відбір найкращих техніко-технологічних рішень.

IIІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

1.у виробництві: перерозподіл вивільнених коштів на технологічні ресурси.

2.у технології: дефрагментація складу машинно-тракторного парку.

IIIПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

Економічна ефективність проекту полягає у зменшенні собівартості та підвищенні рентабельності вирощування зернових культур.

Застосування диференційованої системи обробітку грунту вирощування с. г. культур з наповненням їх матеріальними ресурсами і раціональним кількісним і якісним складом техніки у господарствах з площею угідь 2000-3000 га забезпечить середню рентабельність виробництва зерна на рівні 33 %.

IVФІНАНСОВО ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

Вартість проекту (включаючи витрати на придбання техніки і технологічних матеріалів) для реалізації в господарстві площею 2500 га складає 20,4 млн. грн. Вартість проекту в масштабах країни визначається як об’єм капіталовкладень (20,4 млн., грн..) в 700 господарствах і складає 14,28 млрд. Додатково на проведення наукових консультацій (25 тис. на кожне з декларованих 700 господарств) необхідно 17,5 млн. грн. Загальна вартість проекту становить 14,3 млрд. грн.

VРЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

1.  Переваги: ріст об’ємів виробництва і реалізації зерна, підвищення соціального захисту та рівня життя працівників господарств в яких впроваджується інноваційний проект, підвищення екологічності довкілля господарств; відтворюваність родючості грунту.

2.  Висновок: вперше шляхом впровадження інноваційного проекту «Новітні техніко-технологічні рішення диференційованої системи обробітку грунту для вирощування зернових культур: Проект «АгроОлімп-150» досягається отримання високих сталих врожаїв зернових культур конкурентноспроможних на світовому ринку.

Український науково-дослідний інститут прогнозування та

випробування   техніки та технологій для

сільськогосподарського виробництва імені Л. Погорілого НАН

Загрузка...
Загрузка...