Среда, 03 Окт 2012

КОНКУРЕНТНОЗДАТНІ СОРТИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР ТА РОЗРОБЛЕННЯ ЗОНАЛЬНИХ РЕСУРСООЩАДНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Удосконалення   системи   землеробства   із   використанням   біологізованих  сівозмін, енергоощадного   обробітку ґрунту для відновлення та поліпшення   його родючості, покращення якості продукції та охорони навколишнього природного середовища

СТРАТЕПЯ ПРОЕКТУ

Мета.   Удосконалення   системи   землеробства   із   використанням   біологізованих  сівозмін,

енергоощадного   обробітку ґрунту для відновлення та поліпшення   його родючості, покращення

якості продукції та охорони навколишнього природного середовища, а також виведення нових сортів

культур, в тому числі і для отримання біопалива, та розроблення новітніх технологій і технічних

засобів для вирощування, збирання, зберігання і переробки с.-г. продукції.

Напрями.

1.Підвищення ефективності у діяльності агропромислових підприємств Західного регіону України.

2.3абезпечення сталого розвитку села і сільських територій Західного регіону України.

Стан та проблеми галузі

Сільськогосподарські та агропромислові підприємства Західного регіону України потребують

підвищення ефективності виробничої діяльності, розробки стратегії сталого розвитку села і сільских

територій.

Характеристика проекту

Запропоновано принципово нові система рільництва та технології вирощування і виробництва

сільськогосподарської продукції, що відповідають сучасному науково-технічному рівню, захищені

патентами і мають пріоритетне значення для розвитку агропромислового комплексу держави.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

у виробництві: запропонована удосконалена системи землеробства із використанням біологізованих

сівозмін, застосуванням гербологічного моніторингу і прогнозу в агрофітоценозах, енергоощадного

обробітку ґрунту для відновлення та поліпшення  його родючості, поліпшення якості продукції та

охорони навколишнього природного середовища.

у технології: виведено нові сорти культур, в тому числі і для отримання біопалива, та розроблено

новітні технології і технічні засоби для вирощування, збирання, зберігання і переробки с.-г. продукції.

у комерції: Ринок збуту продукції проекту не освоєний на 35-40% від потреби.

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ.

Економічний ефект від впровадження проекту протягом

перших 3-х років складає не менше 1500 тис. грн. Термін окупності проекту:  не більше 3-х років.

Соціальний ефект полягає в тому, що в проекті задіяно 30-35 робочих місць на одну сільську

громаду, у т.ч. буде створених додатково: 8-10 робочих місць для окремого населеного пункту.

ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ.

Загальна вартість проекту складає 2620,0 тис. грн. В тому числі

на: проведення наукових досліджень: 670,0 тис. грн.; науково-дослідну і дослідно-конструкторську

роботу: 550,0 тис. грн.; підготовку дослідних сортів і зразків машин: 1280,0 тис. грн.; організацію

промислового виробництва: 120 тис. грн.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Переваги

Виведено конкурентноздатні сорти картоплі, пшениці ярої, ячменю, вівса і топінамбуру; вдосконалено

систему обробітку ґрунту під вказані культури в напрямку енерго- і ресурсоощадності та оптимального

насичення сівозміни гербіцидами.

Висновок

Після впровадження проекту буде задіяно 30-35 нових робочих місць для кожного населеного пункту.

В результаті реалізації проекту буде отримано чистий прибуток в розмірі не менше 1500,0 тис. грн.,

а сума зборів, які будуть отримані бюджетом та позабюджетними фондами під час реалізації

проекту - 1550,0 -1600,0 тис. грн.

Львівський національний аграрний університет НАН

Загрузка...
Загрузка...