Вторник, 18 Сен 2012

КЛАСТЕРНА КОНТРАКТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ТРАНСФЕРУ НАУКОМІСТКОЇ АГРОПРОДУКЦІЇ

Забезпечення конкурентноздатного виробництва наукомісткої продукції за рахунок створення та застосування індустріальної агротехнологічної системи контрактації та матеріально-технічного забезпечення інноваційних агротехнологій в рослинництві і тваринництві.

I.СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

Мета . Забезпечення конкурентноздатного виробництва наукомісткої продукції за рахунок

створення та застосування індустріальної агротехнологічної системи контрактації та

матеріально-технічного забезпечення інноваційних агротехнологій в рослинництві і

тваринництві.

Напрями. Забезпечення функціонування системи через регіональні контрактові технологічні

центри з машинно-технологічними станціями, оснащеними високопродуктивною лізинговою

технікою. Відпрацювання механізму створення та трансферу інновацій на наукоємному

аграрному   ринку.   Застосування   механізму   контрактації   наукомісткої  агропродукції.

Техніко-технологічне ресурсне забезпечення виробництва наукомісткої продукції.

Стан та проблеми галузі . Низький рівень інноваційності вихідної інтелектуальної продукції

НДУ. Відсутність джерел інвестиційного розвитку експериментальної виробничої бази

Характеристика проекту

Організація проекту здійснюється на основі створення інтеграційного розвитку та програми

цільового функціонування науково-виробничих корпорацій в системі аграрної науки.

II.ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

У виробництві : комплекс вирощування високоякісної наукомісткої та товарної продукції в

рослинництві та тваринництві за інноваційними агротехнологіями.

У технології:  впровадження  науково-технічних розробок НДУ в  рослинництві та

тваринництві на умовах комерційної концесії та ліцензування авторських прав.

У комерції: комплекс контрактації з техніко-технологічним ресурсним забезпеченням

виробни цтва наукоємної агропродукції «під замовлення».

III.  ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

Вартість проекту - 15 млн. грн. Витрати на рік - 5 млн. грн. Витрати на 1 га -50 грн. Віддача на 1 грн. витрат - 2 грн. Термін окупності - 3 роки. Роялті (використання прав) - 1,5 млн. грн. Послуги (супровід)   - 3,5 млн. грн. Генетичні ресурси (постачання) - 10 млн. грн.

IV.  ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

Загальний обсяг експериментально-виробничого кластеру - 100 тис. га. Планові надходження - 400 млн. грн. у т.ч.: власне виробництво (вирощування) - 300 млн. грн.; послуги - 100 млн. грн. Рентабельність - 102%.

V.  РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Переваги: залучення інвестицій в розвиток експериментально-виробничої бази. Використання оптових схем постачання ресурсів та реалізації продукції. Застосування ресурсозберігаючих індустріальних технологій. Зниження собівартості продукції. Стабілізація виробництва і реалізації.

Висновок: проект стимулює розвиток вітчизняного сільськогосподарського виробництва конкурентоспроможної наукоємної продукції, завдяки контрактації та трансферу наукоємних технологій та наукомісткої продукції, консалтингового супроводу, інноваційного підприємництва, корпоративного менеджменту та залученого капіталу.

Інститут інноваційного провайдингу НАН

Загрузка...
Загрузка...