Вторник, 09 Окт 2012

ІНАКТИВОВАНА ЕМУЛЬСИН-ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАННЯ СВИНЕЙ НА БЕШИХУ

Забезпечення тваринництва України високоєфективними засобами профілактики інфекційних захворювань тварин.

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ:

1.  Мета проекту: забезпечення тваринництва України високоєфективними засобами профілактики інфекційних захворювань тварин; використання інноваційних технологій; залучення ресурсів ринку. Напрями: ветеринарна біотехнологія; інвестування в науку і виробництво; трансфер наукових технологій.

2. Стан та проблеми галузі: в Україні не має високоефективних засобів профілактики бешихи свиней; розроблено технологію отримання високоефективної емульсин-вакцини проти бешихи свиней інактивованої.

3. Характеристика проекту:

Організація: розробник надає замовнику на основі договорів купівлі-продажу інноваційний продукт

з ліцензійним і консалтинговим супроводом.

Продукція: продукція у вигляді вакцинного препарату.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ:

У виробництві: застосування новітніх технологій у виробництві інактивованої емульсії-вакцини проти

бешихи свиней; використання вітчизняних потенціалів для забезпечення біовиробництва; вирішення

проблем галузевого характеру

У технологіях: власна розробка; специфічна профілактика бешихи свиней; відпрацьовані методики

отримання високоефективних вакцин; наукове забезпечення біовиробництва України

У комерції: передача прав на ОІВ; оптимальне співвідношенні за критерієм „ціна-якість”

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЇ: вартість проекту- 3 млн. грн; термін окупності- 5 років;

науково-технологічний супровід- 100%; фінансово-виробничі показники: термін окупності проекту 5

років; загальний економічний ефект роботи по

попередженню економічниз збитків складає 371059 грн. 25 коп.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ:

Переваги:

Препарат є безпечним для користування:

активнодіюча речовина вакцини - бактерійна культура виробничого штаму збудника бешихи свиней -

повністю інактивується формаліном;

вміст формальдегіду в препараті незначний (до 0,06%);

використовуються лише такі допоміжні компоненти та пакувальні матеріали, що пройшли гігієнічні

сертифікаційні дослідження у відповідних лабораторіях ДЦСМС та СЕС перед випуском їх в

реалізацію.

Висновки:

Біопрепарат Емульсин - вакцина проти бешихи свиней інактивована є новим препаратом для

активної профілактики захворювання свиней на бешиху. Препарат відповідає за якістю кращим

світовим аналогам.

Ринком збуту є свинарські господарства різних форм власності. Стратегія маркетингу буде

спрямована в засобах масової інформації та на рекламування продукту.

Реалізація інноваційного проекту не несе загрози довкіллю.

Інститут ветеринарної медицини НАН

Загрузка...
Загрузка...