Вторник, 09 Окт 2012

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПЛАНТАЦІЇ ДЕРЕВНИХ ПОРІД І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ НА ЗЕМЛЯХ, НЕЗРУЧНИХ ДЛЯ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Отримання легковідновлюваної енергетичної сировини,ефективне використання с/г невгідь, охорона довкілля, використання інноваційних технологій.

I. СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1.  Мета: отримання легковідновлюваної енергетичної сировини; ефективне використання с/г невгідь, охорона довкілля; використання інноваційних технологій.

2. Напрями: інтенсифікація виробництва; інвестування в науку і виробництво; трансфер інноваційних технологій

3.  Стан та проблеми галузі: залежність економіки України від імпортних енергоносіїв спонукає до пошуку альтернативних джерел енергії, зокрема - легко відновлюваних; наявність великих площ угідь, незручних для використання у с/г виробництві, які передаються під заліснення, або підлягають біоконсервації

4. Характеристика проекту:

Організація: розробник надає замовнику на основі договорів купівлі-продажу інноваційний продукт

з ліцензійним і консалтинговим супроводом

Продукція: Виробнича - енергетична біомаса швидкорослих деревних порід для переробки

II ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

У виробництві: використання вітчизняних видів та сортів швидкорослих деревних порід (верб та

тополь); агротехніка на основі енерго- та ресурсозбереження; оптимальні умови кооперованих

поставок і реалізації

У технологіях: ресурсозберігаюча технологія виробництва енергетичної сировини; асортимент видів

і форм деревних порід, що відповідають ґрунтово-кліматичним умовам розташування плантацій;

селекційно-технологічне забезпечення вирощування енергетичних плантацій

У комерції: передача прав на ОІВ; стабільні умови контрактації; підвищення рівня забезпечення

енергетичною сировиною; екологічно чиста продукція

IIIПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ (ЗА 5 РОКІВ):

Вартість проекту - 30 млн. грн./ЮОО га; термін окупності - 3 роки; витрати на 1 га/рік — 2980 грн./га; віддача на 1 грн. витрат - 2 грн. прибутку; інноваційно-технологічний супровід — 100%

IVФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

Площа садіння - 1000 га; витрати на 1 га - 14900 грн.; врожайність - 10 т/га сухої маси; вихід енергії з біомаси - 1400 МДж/т; рентабельність - 132,6 %

VРЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Переваги: швидкорослість видів і клонів деревних порід, яка відкриває широкі можливості для їі використання у біоенергетиці, їх деревина має також стабільно високий попит з боку хімічної та целюлозно-паперової промисловості; клони швидкорослих верб відібрано на основі елементарних методик і заходів селекції, а не зміною генетичного коду, як у низки інших рослин; високоенергетична деревина верби і тополі є перспективним матеріалом, який можна використовувати для одержання біопалива, передусім у тих регіонах, де можливість отримання інших видів палива обмежена;

2. Висновок . Проект є прикладом індустріального отримання легковідновлюваної енергетичної сировини на землях, незручних для ведення сільськогосподарського виробництва. Сприятиме частковому вирішенню проблеми енергозабезпечення вітчизняної економіки та поліпшення екологічного стану довкілля. Інноваційний бізнес-проект з виробництва енергетичної деревної сировини є перспективним і прибутковим, із строком окупності науково-інноваційних витрат З роки.

Національний університет біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України

Загрузка...
Загрузка...