Вторник, 09 Окт 2012

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ ТА ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ДЕЗІНФЕКТАНТ “ЕПІДЕЗ”

Високоефективне тваринництво, використання інноваційних технологій, залучення ресурсів ринку.

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1.  Мета проекту: високоефективне тваринництво; використання інноваційних технологій; залучення ресурсів ринку.

Напрями: інтенсифікація виробництва; трансфер інноваційних технологій; інвестування в науку і виробництво.Напрями проекту: ветеринарна біотехнологія; інвестування в науку і виробництво; трансфер наукових технологій.

2. Стан та проблеми галузі: У зв’язку із швидкою адаптацією мікроорганізмів, зростаючими вимогами до екологічної безпеки як самих препаратів, так і їх виробництва, їх токсичності та алергенності, існує постійна потреба в пошуку принципово нових екологічно безпечних біоцидних засобів. Найбільш актуальними направленнями при створенні нових біоцидних препаратів є не стільки підвищення їх антимікробної активності, а збільшення тривалості антимікробної дії, зниження токсичності, алергенності та екологічна безпека. Всім цим вимогам відповідає запропонований нами препарат Епідез.

3. Характеристика проекту:

Організація: Розробник надає замовнику на основі договорів купівлі-продажу інноваційний продукт з ліцензійним і консалтинговим супроводом. Продукція: продукція у вигляді дезінфекційного препарату.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ:

У виробництві: препарат являє собою концентрований розчин (20%), є перспективним засобом нового покоління вітчизняного виробництва з використанням власноруч синтезованої основно'і діючої речовини (ПГМГ - полігексаметиленгуанідину гідрохлорид). Для досягнення високої біоцидної ефективності на широкому спектрі мікроорганізмів, спорових бактерій, грибів і більшості вірусів та забезпеченню робочих властивостей препарату в менших концентраціях,було поєднано в одному препараті ПГМГ з ПАР. У технології: проект передбачає використання власних наукових розробок в технології синтезу діючої речовини та підсиленні біоцидних властивостей ПГМГ шляхом додавання неіоногенних поверхнево активних речовин. У комерції: впровадження в виробництво засобу для дезінфекції “Епідез” та реалізація готового продукту за ліцензійними угодами.

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ: Застосування засобу для дезінфекції “Епідез” забезпечує надійну тривалу санацію різноманітних об’єктів ветеринарно-санітарного нагляду. При цьому ефективність біоцидної дії вища у 2-3 рази у порівнянні з традиційними неорганічними засобами.

ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

Загальна вартість проекту - 840 000 грн.; вартість виробництва інноваційної продукції 436,7 грн. підготовка дослідного виробництва і випуск дослідної та дослідно-промислової партії інноваційного продукту - 25 000 грн.; створення промислового виробництва - 60 000,00 грн; Проект дозволяє протягом 1 року 3 місяців налагодити серійне виробництво дезінфектанта, відшкодувати залучені кошти в розмірі 250 тис.,грн. і сформувати резерв коштів для закупівлі сировини і матеріалів.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Переваги: перевагами застосування Епідезу є: широкий спектр біоцидної дії; готовий препарат, з нейтральними значеннями рН, не взаємодіє з предметами обробки; утворює полімерну плівку на предметах обробки; незначне екологічне навантаження препарату на оточуюче середовище. Висновок: епідез є дезінфектантом нового покоління з широким спектром протимікроорга-нізменної дії, проявляє високу бактерицидну, віруліцидну, фунгіцидну активність у концентраціях діючої речовини від 0,05% до 4%. Препарат не впливає на екологічну безпеку.

Інститут епізоотології НАН

Загрузка...
Загрузка...