Четверг, 27 Сен 2012

ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ РЕЄСТРАЦІЇ СОРТІВ ВАЖЛИВІШИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ДНК-ТИПУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ НОВИЗНИ СОРТІВ-КАНДИДАТІВ.

Молекулярно-генетична паспортизація сортів. Визначення новизни сортів. Створення електронної бази даних ДНК-типування.

I. СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

1.  Мета

Молекулярно-генетична паспортизація сортів. Визначення новизни сортів. Створення електронної бази даних ДНК-типування. Захист авторських прав селекціонерів.

2.  Напрями

Новітні біотехнології в агропромисловому комплексі. Інтенсифікація галузі рослинництва.

З.Стан та проблеми галузі

Оцінка новизни сортів за морфологічними, фізіологічними та біохімічними ознаками.

Значна часовитратність аналізу.Вплив умов зовнішнього середовища на прояв ідентифікаційних

ознак. Недостатня дискримінаційна здатність.

4. Характеристика проекту

Технологія реєстрації сортів за генетичними формулами за даними аналіза високополіморфних

мікросателітних локусів.

IIІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

1. у виробництві

використання у селекції та насінництві ідентифікованих генотипів пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшника, впровадження в практику державної реєстрації сортів

2. у технології

молекулярно-генетичне забезпечення насінництва

3. у комерції

передача прав на ОІВ; конкурентноспроможні сорти

IIIПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ
Вартість проекту - 350 тис. грн.

Термін окупності - 3 роки. Індекс прибутковості - 1,04. Науково-технологічний супровід - 100 % (під ключ).

IV.ФIHAHCOBO ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ
Кількість зразків - необмежена. Строк аналізу 1 генотипу - 7 робочих днів. Достовірність результатів - 99,9 %.

V. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

1.  Переваги

чітка ідентифікація сорту, незначна кількість вихідного рослинного матеріалу для аналізування, відсутність впливу еколого-географічних та кліматичних умов вирощування сорту.

2.  Висновок

ДНК-технологія підвищить науково-технічний рівень ведення селекційних робіт, конкурентноспроможність вітчизняних сортів важливіших сільськогосподарських культур, захистить авторські права селекціонерів.

Південний біотехнологічний центр в рослинництві НАН

Загрузка...
Загрузка...