Четверг, 27 Сен 2012

ДНК-ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ СОРТІВ НА ВІДМІННІСТЬ, ОДНОРІДНІСТЬ, СТАБІЛЬНІСТЬ (ВОС-ТЕСТ)

Оцінка сортів пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшника на відмінність, однорідність, стабільність. Створення електронної бази даних ДНК-типування.

І.СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

Мета

Оцінка сортів пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшника на відмінність, однорідність, стабільність.

Визначення новизни сортів. Створення електронної бази даних ДНК-типування. Захист авторських

прав селекціонерів.

Напрями

Новітні біотехнології в агропромисловому комплексі. Інтенсифікація галузі рослинництва.

Стан та проблеми галузі

Проведення ВОС-тесту за морфологічними, фізіологічними та біохімічними ознаками. Значна

часовитратність аналізу. Необхідність вирощування рослин до повної стиглості. Вплив умов

зовнішнього середовища на прояв ідентифікаційних ознак.

Характеристика проекту

Технологія оцінки сортів на відмінність, однорідність, стабільність за допомогою аналізу

мікросателітних локусів геномів рослин.

ІІ.ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

 у виробництві

-  використання у селекції та насінництві однорідних та стабільних генотипів пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшника

у технології

- молекулярно-генетичне забезпечення насінництва у комерції

-  передача прав на ОІВ;

конкурентноспроможні сорти; однорідне насіння

III. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

Вартість проекту - 400 тис. грн. Термін окупності - 5 років. Індекс прибутковості - 1,04. Науково-технологічний супровід - 100 % (під ключ).

IV.ФIHAHCOBO ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

Кількість зразків - необмежена. Строк аналізу 1 генотипу - 5 робочих днів. Достовірність результатів - 99,9 %.

V.PE3ЮME ПРОЕКТУ

Переваги:

скорочення терміну визначення сорту, використання для ідентифікації сортів незначної кількості

рослинного матеріалу на будь-якій стадії онтогенезу,

відсутність впливу еколого-географічних та кліматичних умов вирощування сорту.

Висновок:

ДНК-технологія підвищить науково-технічний рівень селекційних робіт, конкурентноспроможність

вітчизняних сортів важливіших сільськогосподарських культур.

Південний біотехнологічний центр в рослинництві НАН

Загрузка...
Загрузка...