Наша библиотека

Вторник, 18 Сен 2012

ПРОТИГРИБКОВИЙ ПРЕПАРАТ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ДІЇ "ЕКОТОН" ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР І ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

Продуктом   інноваційного   проекту   є   адаптована   до   природних   грунтово-кліматичних   і агроекологічних умов еколого-безпечна технологія захисту сільськогосподарських культур і лікарської сировини.

Вторник, 18 Сен 2012

ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ЗА РЕСУРСОЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОПЄЮ ЛОКАЛЬНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ - ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ АГРОВИРОБНИКІВ

Підвищення доходів агровиробників у рослинництві, відтворювання родючості ґрунту, використання інноваційних технологій, поліпшення агроекологічного стану земель.

Вторник, 18 Сен 2012

КОРМОВИЙ СОРТ СОЇ ІНТЕНСИВНОГО ТИПУ 3 ВЕГЕТАЦІЙНИМ ПЕРІОДОМ 115-125 ДНІВ, УРОЖАЙНІСТЮ НАСІННЯ 29-31 Ц/ГА, ВМІСТОМ СИРОГО ПРОТЕЇНУ - 40-42%, ЖИРУ - 19-20%, СТІЙКИЙ ДО ОСНОВНИХ ХВОРОБ, ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ В ЛІСОСТЕПУ I СТЕПУ УКРАЇНИ

Метою проекту є збільшення виробництва сої та поширення вітчизняних сортів сої в Лісостепу і Степу України.

Вторник, 18 Сен 2012

ВИРОБНИЦТВО КОРМОВОГО, ВИСОКОВРОЖАЙНОГО, З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ БІЛКА, СКОРОСТИГЛОГО СОРТУ ЛЮПИНУ ЖОВТОГО БУРШТИН

Виробництво сорту люпину жовтого нового покоління Бурштин, здатного забезпечити високі врожаї зерна і зеленої маси покращеної якості, придатного для вирощування в біологічних, ресурсозберігаючих системах землеробства та виробництва екологічно-чистої кормової продукції.

Вторник, 18 Сен 2012

ВИРОБНИЦТВО КОРМОВОГО, ВИСОКОВРОЖАЙНОГО, З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ БІЛКА, СКОРОСТИГЛОГО СОРТУ ЛЮПИНУ БІЛОГО СЕРПНЕВИЙ

Виробництво сорту люпину білого нового покоління Серпневий, здатного забезпечити високі врожаї зерна і зеленої маси покращеної якості, придатного для вирощування в біологічних, ресурсозберігаючих системах землеробства та виробництва екологічно-чистої кормової продукції.

Вторник, 18 Сен 2012

ВИРОБНИЦТВО ЗЕЛЕНИХ КОРМІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОРІЧНИХ БОБОВИХ ТРАВ З ПОДОВЖЕНИМ ТЕРМІНОМ ЇХ УТРИМАННЯ В БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСТОЯХ

Підвищення ефективності використання симбіотичного азоту багаторічних бобових трав і продуктивності кормових   угідь, поліпшення якості кормів,   економія азотних добрив, зниження витрат коштів та енергії на виробництво кормів, зміцнення кормової бази та конкурентної здатності тваринництва.

Загрузка...
Загрузка...