Наша библиотека

Вторник, 25 Сен 2012

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ СОРТУ ГЛІНУМ

Високоефективне виробництво льонотрести; забезпечення значного росту обсягів виробництва конкурентноздатної продукції з льону.

Вторник, 25 Сен 2012

АВТОМАТИЗОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ КІСТОЧКОВИХ КУЛЬТУР ВІД ВЕСНЯНИХ ПРИМОРОЗКІВ

Високоефективне виробництво конкурентоспроможної плодової продукції. Використання інноваційних технологій. Залучення ресурсів ринку.

Вторник, 25 Сен 2012

ВИРОБНИЦТВО ФУРАЖНОГО ЗЕРНА КУКУРУДЗИ НА ОСНОВІ ГІБРИДА ЛЮБАВА 279 МВ

Створення гібрида кукурудзи з підвищеним рівнем біохімічних показників для вирощування в різних грунтово-кліматичних умовах України. Підвищення забезпеченості товаровиробників якісним насінням. Впровадження у виробництво нового високоврожайного гібрида кукурудзи.

Вторник, 18 Сен 2012

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ПЛОДОВОГО САДУ ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ

Інноваційний проект спрямований на підвищення ефективності садівництва, збереження і покращення плодової продукції та насичення внутрішнього продовольчого ринку конкуренто-спроможними продуктами садівництва.

Вторник, 18 Сен 2012

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ОГІРКА З НАЙМЕНШИМ ПЕСТИЦИДНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

Інноваційний проект спрямовано на забезпечення високих показників урожайності огірків і додаткове збереження врожаю зі зниженим пестицидним навантаженням та підвищення конкурентоспроможності продукції порівняно з зарубіжними аналогами.

Вторник, 18 Сен 2012

БЕЗВІРУСНИЙ РОЗСАДНИК КІСТОЧКОВИХ ПЛОДОВИХ КУЛЬТУР НА ОСНОВІ СОРТІВ 3 ВИСОКИМИ СПОЖИВЧИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Високопродуктивне виробництво безвірусного садивного матеріалу кісточкових плодових культур. Використання інтенсивних технологій отримання та вирощування безвірусних саджанців. Залучення найкращих сортів прищепного та підщепного матеріалу кісточкових культур.

Вторник, 18 Сен 2012

НОВІ ВИСОКОДЕКОРАТИВНІ ЕКОЛОГІЧНОСТІЙКІ СОРТИ САДОВИХ ТРОЯНД СЕЛЕКЦІЇ НБС-ННЦ

Високоефективне виробництво квіткової продукції, використання інноваційних технологій, залучення ресурсів ринку.

Вторник, 18 Сен 2012

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ХМЕЛЯРСТВА НА ОСНОВІ ВИСОКОСМОЛЬНИХ СОРТІВ З ВИСОКИМ ГЕНЕТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТА БІОАДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Високоефективне виробництво хмелю, використання інноваційних технологій, залучення коштів Держбюджету з 1% збору від реалізації пива.

Вторник, 18 Сен 2012

ВИРОБНИЦТВО ВИСОКОЯКІСНОЇ ХАРЧОВОЇ І ФУРАЖНОЇ СИРОВИНИ НА ОСНОВІ СОРТІВ ВІВСА АНТ І АРКАН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НАУКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ

Виробництво конкурентноспроможної продукції із застосуванням методики формування елементів продуктивності і якості зерна вівса в умовах Полісся та Лісостепу України з врахуванням специфіки сортів, застосованням комплексного підходу до елементів технології, принципів ресурсо- та енергозбереження.

Вторник, 18 Сен 2012

ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ НАСІННЯ НОВИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СОРТІВ ТОМАТА ПРОМИСЛОВОГО ТИПУ ДЛЯ УМОВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Налагодження системи насінництва нових сортів томатів промислового типу, заміщення імпортного насіння на українському ринку вітчизняним насінням адаптованим до природних ґрунтово-кліматичних умов півдня України

Вторник, 18 Сен 2012

КАРТОПЛЯНИЙ НАСІННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ДВОВРОЖАЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ КУЛЬТУРИ IN VITRO.

Забезпечення півдня України якісним насіннєвим матеріалом картоплі. Використання найбільш продуктивних ранніх та середньоранніх сортів картоплі вітчизняної селекції. Створення нових робочих місць.

Вторник, 18 Сен 2012

ВИРОБНИЦТВО ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ З ОДНОЧАСНИМ ПІДВИЩЕННЯМ ПРОДУКТИВНОСТІ РІЛЛІ НА ОСНОВІ ЗРІВНОВАЖЕНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА (СІВОЗМІНИ, МІНІМАЛЬНА ПОЛИЦЕВА ОБРОБКА, БЕЗ ОТРУТОХІМІКАТІВ)

Найменування інноваційного продукту: адаптована до природних грунтово-кліматичних і агроекологічних умов Криму ресурсозберігаюча технологія вирощування с.-г. культур яка базується на 9-ти рільній сівозміні.

Загрузка...
Загрузка...