Вторник, 09 Окт 2012

БУДІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВА З ОДЕРЖАННЯ ТА УТРИМАННЯ ТВАРИН-ГНОТОБІОТІВ ТА ЗІ СТАТУСОМ (ВІЛЬНИХ ВІД ПАТОГЕННОЇ ФЛОРИ) ВПФ

Забезпечення наукових досліджень, тваринами-гнотобіотами та зі статусом ВПФ, використання інноваційних технологій, залучення ресурсів ринку.

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ:

1.  Мета проекту: забезпечення наукових досліджень; тваринами-гнотобіотами та зі статусом ВПФ; використання інноваційних технологій; залучення ресурсів ринку.

Напрями: інвестування в науку і виробництво; трансфер наукових технологій.

2.  Стан та проблеми галузі:

в Україні не має власного підприємства з отримання тварин-гнотобіотів та статусом ВПФ Забезпечення виробників біопрепаратів тваринами-гнотобіотами надасть можливість проведення експериментів згідно з сучасними вимогами стандартів GLP і GMP.

3. Характеристика проекту:

Організація: розробник надає замовнику на основі договорів купівлі-продажу інноваційний продукт

з ліцензійним і консалтинговим супроводом.

Продукція: продукція у вигляді тварин-гнотобіотів та зі статусом ВПФ і ВПФ-яєць.

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ:

У виробництві: використання вітчизняних потенціалів для забезпечення біовиробництва; вирішення

проблем галузевого характеру;

У технологіях: власна розробка; наукове забезпечення біовиробництва України;

У комерції: передача прав на ОІВ; оптимальне співвідношенні за критерієм „ціна-якість”

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЇ:

вартість проекту- 27,80 млн. грн; термін окупності- 20 років

науково-технологічний супровід- 100%

ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ:

Термін окупності проекту 20 років

Індекс прибутковості 78,3 %

Соціальний ефект:

кількість задіяних робочих місць - 30

- у т.ч. буде створених додатково - 24

підвищення кваліфікації працівників - 4 чол.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ:

Переваги:

Розробка є унікальною для України. Має галузеве значення   для біологічної промисловості та

наукових тосліджень загальнодержавного рівня.

Висновки:

Будівництво і обладнання підприємства з одержання і утримання тварин-гнотобіотів та зі статусом

(ВПФ-яєць) буде унікальним для України. Біологічні моделі, що будуть отримуватись після реалізаці'і

інноваційного проекту дадуть можливість отримувати найбільш вірогідні дані в експериментальних

дослідженнях науковців гуманної і ветеринарної медицини, що особливо важливо у час стрімкого

розвитку біотехнологій, та, насамперед, сприятиме підвищенню якості і конкурентоспроможності

продукції галузей біологічної та фармакологічної промисловості нашої держави.

Інститут ветеринарної медицини НАН

Загрузка...
Загрузка...