Вторник, 09 Окт 2012

БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС (БЕК) ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. ПРОДУКТИВНІСТЬ - 8 000,0 ТОН НА РІК.

Спрямованість проекту - екологічне та економічне оздоровлення регіону. Екологічно чисте виробництво. 

І.СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

Мета. Спрямованість проекту - екологічне та економічне оздоровлення регіону. Екологічно чисте

виробництво.   Комплексна   переробка  твердих   органічних   відходів.   Утилізація продуктів

перероблення в електричну й теплову енергію з метою комерційної реалізації

Напрями. Нові та відновлювані джерела енергії; новітня ресурсозберігаюча технологія. Комплексне

рішення проблем екології та економії енергоресурсів за рахунок використання в господарчій

діяльності підприємств АПК альтернативної енергетики отриманої від переробки гумотехнічних

виробів, в тому числі автотранспортної гуми, відходів АПК.

Стан та проблеми галузі. Підвищення цін на паливо та складність ситуації на енергоринку переводить

органічні відходи до важливого доходного відновлюваного альтернативного джерела енергоресурсів.

Характеристика проекту

Технологія переробки твердих органічних відходів на базі піролізного котла УУП 1,25Р

Горючий газ піролізу,  рідкі горючі продукти (вуглеводні),  тверда складова (вуглецевий залишок,

мінералізовані шлаки, металокорд). Реалізація проекту дозволить зменшити об’єм відходів в регіоні

на 30-40%, отримати максимальний вихід продуктів переробки у вигляді товарної продукції

(альтернативних джерел енергії), перевести переробку сміття з витратної частини в доходну статтю

бюджету.

ІІ.ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

у виробництві: інноваційною продукцією БЕК - продуктами переробки відходів є: горючий газ

піролізу, рідкі горючі продукти (вуглеводні), тверда складова (вуглецевий залишок, мінералізовані

шлаки, металокорд).

у технології: інноваційна технологія переробки твердих органічних відходів на базі піролізного котла

УУП 1,25Р. Технологічне рішення - безкиснева термічна деструкція твердих органічних відходів

(піроліз)

у комерції: передача прав на ОІВ за ліцензійною угодою; одержання максимального виходу продуктів

перероблення у вигляді товарної продукції; подальша реалізація установок БЕК

ІІІ.ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

Загальна вартість проекту - 20 000,0 тис. грн. 3 урахуванням ПДВ; економічний ефект (чистий

прибуток) за 4 роки й 8 місяців виробництва - 21 953,24 тис. грн.; термін окупності проекту - близько

5 років

ІV.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

Переваги: Пропонований низькотемпературний каталітичний піроліз   відрізняється   підвищеною

швидкістю хімічної реакції, більш повним протіканням фізико-хімічних процесів у реакторі,

зниженням  зношування  технологічного  устаткування,  зменшенням утворення  шкідливих

галогенорганічних сполук. Реалізація проекту дозволить зменшити об’єм відходів в регіоні на 30-

40%,   отримати   максимальний   вихід  продуктів   переробки  у  вигляді  товарної  продукції

(альтернативних джерел енергії), перевести переробку сміття з витратної частини в доходну статтю

бюджету.

Інститут механізації тваринництва

Загрузка...
Загрузка...