Среда, 03 Окт 2012

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВІДБОРУ ПРОБ ОЛІЙНИХ ТА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Високоефективне виробництво переробної промисловості.

СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУ

МЕТА

-Високоефективне виробництво переробної промисловості.

-Використання інноваційних технологій.

-Підвищення якості та продуктивності праці.

НАПРЯМИ

-Сучасні технології зберігання насіння олійних та зернових культур

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ

-Проект носить міжгалузевий характер та призначений для впровадження в олійно-жировій,

зерновій та зернопереробній галузях

-Середньорічний обсяг насіння зернових та олійних культур, що проходять стадії зберігання

переробки, відвантаження на експорт становить близько 40 млн. тонн

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ

Організація: Розробник реалізує автоматичні системи відбору проб насіння зернових та олійних

культур методом прямих продаж безпосередньо підприємствам переробної промисловості з

наданням технічної та методичної допомоги в процесі її впровадження та експлуатації

Продукція: Автоматична система відбору проб насіння зернових та олійних культур

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

У ВИРОБНИЦТВІ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ

- Автоматична система відбору проб забезпечує відбір проб насіння зернових та олійних культур під час пересування їх похилим і вертикальним самопливом;

- максимальна автоматизація процесу відбору проб забезпечує об’єктивність, максимально можливу точність результатів та одночасно забезпечує безпечність процесу відбору проб.

У КОМЕРЦІЇ

-  Автоматична система відбору проб буде виготовлятись для кожного замовника індивідуально за його вимогами згідно індивідуальних виробничих умов.

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ

Вартість проекту - 360 тис. грн. Термін окупності - 3 роки. Індекс прибутковості (Profitability Index) - 1,07. Науково-технологічний супровід – 100%.

ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ

Середньорічний обсяг реалізації продукції 1 440 000 грн./рік (12 систем/рік). Собівартість продукції

1296 грн./рік (12 систем/рік). Рентабельність - 10%.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

ПЕРЕВАГА

Зменшення витрат на зберігання та переробку насіння зернових та олійних культур. Велика ємкість

ринку продукції. Потенційними партнерами можуть бути борошномельні, хлібоприймальні,

комбікормові, олійно-жирові підприємства, зернові склади та елеватори.

ВИСНОВОК

Впровадження автоматизованої системи відбору проб для олійних і зернових культур створює умови

для визначення об’єктивних показників якості олійних та зернових культур, що приймають на

підприємства для переробки та зберігання, завдяки забезпеченню пропорційного та об’єктивного

відбору проб. Одночасно запропонований метод відбору проб виключає суб’єктивні фактори, так як

уникає втручання людини у процес відбору проб і тим самим  забезпечує вимоги охорони праці і

техніки безпеки. Запропонована система відбору проб гарантує визначення оптимальних показників

якості сировини, що сприятиме підвищенню рівня ефективності діяльності підприємств переробної

промисловості.

Український НДС олій та жирів НАН

Загрузка...
Загрузка...