Наша библиотека

Вторник, 09 Окт 2012

ВИРОБНИЦТВО ФІТОПАЛИВА НА ОСНОВІ БІОАДАПТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Забезпечення альтернативними видами енергії та стабільної прибутковості їх виробництва за рахунок використання інноваційних технологій вирощування швидкоростучих рослин (світчрасу та міскантусу), біоадаптації енергетичних рослин іноземного походження і задіяння підприємницького ресурсу ринку.

Вторник, 09 Окт 2012

КОНКУРЕНТНОЗДАТНІ СОРТИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ І ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР ТА РОЗРОБЛЕННЯ ЗОНАЛЬНИХ РЕСУРСООЩАДНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Удосконалення   системи   землеробства   із   використанням   біологізованих  сівозмін, енергоощадного   обробітку ґрунту для відновлення та поліпшення   його родючості, покращення якості продукції та охорони навколишнього природного середовища.

Вторник, 09 Окт 2012

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПЛАНТАЦІЇ ДЕРЕВНИХ ПОРІД І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ НА ЗЕМЛЯХ, НЕЗРУЧНИХ ДЛЯ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Отримання легковідновлюваної енергетичної сировини,ефективне використання с/г невгідь, охорона довкілля, використання інноваційних технологій.

Вторник, 09 Окт 2012

ПРОЦЕСИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТРОПНОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ. ОДЕРЖАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ, КИСНЮ ТА ВОДНЮ ШЛЯХОМ ЕЛЕКТРОЛІЗУ

Інноваційний проект Процеси Української політропної альтернативи. Одержання електричної і теплової енергії, кисню та водню шляхом електролізу має мету створити інноваційний продукт у вигляді установки по одержанню електричної і теплової енергії.

Вторник, 09 Окт 2012

БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС (БЕК) ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. ПРОДУКТИВНІСТЬ - 8 000,0 ТОН НА РІК.

Спрямованість проекту - екологічне та економічне оздоровлення регіону. Екологічно чисте виробництво. 

Вторник, 09 Окт 2012

ПОДРІБНЮВАЧ ОБРІЗКІВ ВИНОГРАДНОЇ ЛОЗИ ПВ-1,5

У секторі механізації НІВіВ "Магарач" розроблено подрібнювач обрізків виноградної лози ПВ-1,5, який призначено для їхнього збору, подрібнення й подальшого розкидання здрібненої маси у міжряддях виноградників.

Вторник, 09 Окт 2012

ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ШЛЯХОМ ОБРОБКИ СТОКІВ ПРИ ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ СВИНИНИ

Ресурсозберігаюче виробництво органічних добрив та охорона довкілля, використання інноваційних технологій, залучення ресурсів ринку.

Вторник, 09 Окт 2012

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ БРИКЕТІВ З ВИНОГРАДНОЇ ЛОЗИ ТА ҐРУНТООБРОБНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ВИНОГРАДНИКІВ ТА САДІВ

Створення спільної бізнес-систему проектування, виробництва й реалізації енергозберігаючої сільгосптехніки й альтернативних джерел енергії, яка комплексно забезпечує задоволення потреб сільгоспвиробника.

Вторник, 09 Окт 2012

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ ТА ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ДЕЗІНФЕКТАНТ “ЕПІДЕЗ”

Високоефективне тваринництво, використання інноваційних технологій, залучення ресурсів ринку.

Вторник, 09 Окт 2012

БУДІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВА З ОДЕРЖАННЯ ТА УТРИМАННЯ ТВАРИН-ГНОТОБІОТІВ ТА ЗІ СТАТУСОМ (ВІЛЬНИХ ВІД ПАТОГЕННОЇ ФЛОРИ) ВПФ

Забезпечення наукових досліджень, тваринами-гнотобіотами та зі статусом ВПФ, використання інноваційних технологій, залучення ресурсів ринку.

Вторник, 09 Окт 2012

ІНАКТИВОВАНА ЕМУЛЬСИН-ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАННЯ СВИНЕЙ НА БЕШИХУ

Забезпечення тваринництва України високоєфективними засобами профілактики інфекційних захворювань тварин.

Вторник, 09 Окт 2012

ЗАСТОСУВАННЯ ВАКЦИНИ БІВАЛЕНТНОЇ КУЛЬТУРАЛЬНОЇ ПРОТИ ХВОРОБИ МАРЕКА ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОГОЛІВ’Я КУРЕЙ ЯЄЧНИХ ТА М’ЯСО-ЯЄЧНИХ ПОРІД

Високоефективне птахівництво, використання інноваційних технологій, залучення ресурсів ринку.

Загрузка...
Загрузка...